Onderzoek

Arkin verricht veel onderzoek om de kwaliteit van de zorg en van het primaire proces te verhogen. Onze onderzoeksafdeling faciliteert en participeert in (inter)nationale onderzoeken die toonaangevend zijn. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Amsterdamse Universiteiten.

De afdeling Onderzoek is telefonisch bereikbaar op 020-590 51 43 en per e-mail: wilma.van.gelderen@arkin.nl.
De afdeling is verantwoordelijk voor een groot aantal publicaties.

Wij hanteren drie onderzoekslijnen. Elke onderzoekslijn wordt aangestuurd door een (bijzonder) hoogleraar ofwel de Principal Investigator (PI).

  1. Oorzaken en Behandeling van Verslavingsgedrag (Verslaving): voortkomend uit de reeds langer bestaande succesvolle samenwerking tussen het Amsterdams Medisch Centrum en Arkin (Jellinek) in de vorm van het AIAR. In het onderzoeksthema “Verslaving” wordt gekozen voor een continuering van de onderzoekslijn “Verslavingsgedrag en Zorgevaluatie” waarin de focus iets verschuift van zorgonderzoek en zorgevaluatieonderzoek, naar het doen van toegepast fundamenteel onderzoek, en de ontwikkeling van nieuw behandelonderzoek op basis van dit onderzoek, gevolgd door kosten-effectiviteit en zorgevaluatie onderzoek naar interventies in de verslavingszorg en op termijn ook in gerelateerde stoornissen.
  2. Ernstige Psychotische Aandoeningen (EPA): vloeit voort uit de Arkin keuze voor grootstedelijke problematiek en past binnen de bestaande samenwerking op het vlak van hulpverlening en de behoefte aan uitbreiding en explicitering van reeds lopende gezamenlijke onderzoeksprojecten van het Amsterdams Medisch Centrum en Arkin op het gebied van schizofrenie en psychose. Deze onderzoekslijn zal zich vooral richten op vervolgonderzoek na de eerste drie jaar van psychose. De belangrijkste doelgroep betreft de patiënten met psychotische stoornissen waaronder ook de langdurig zorgafhankelijke patiënten gerekend worden die meer in het depressieve en bipolaire spectrum spectrum zitten dan in het psychotische. Belangrijke speerpunten van deze onderzoekslijn bij EPA patiënten zijn: kennisverwerving ten aanzien van stagering en profilering, versterking ambulantisering, goed gebruik van geneesmiddelen, voorkoming sociaal disfunctioneren, sociale isolering, stigmatisering en victimisering, empowerment, predictieve beloops-factoren.
  3. Evidence Based Psychologische Interventies (Effectiviteit Psychologische Interventies bij  complexe ‘common mental health disorders’):  Arkin heeft op dit gebied een lang lopende samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze onderzoekslijn heeft als belangrijkste aandachtsgebied de effectiviteit en efficiëntie van de geprotocolliseerde psychologische interventies  bij complexe psychopathologie op korte en langere termijn. De leerstoel zal een belangrijke bijdrage leveren om meer feitelijke kennis te verschaffen in de eindresultaten van de geboden behandeling voor cliënten en omgeving