Opvragen medicatiegegevens

In de behandeling is het belangrijk dat de behandelaren weten welke medicijnen onze cliënten krijgen. Door nauw samen te werken met apothekers en andere zorgaanbieders die medicatie voorschrijven, kunnen we de veiligheid rondom medicatieverstrekking verbeteren. Hiervoor is het Landelijk Schakelpunt (LSP) ontwikkeld, waarbij Arkin sinds maart 2022 is aangesloten.

Landelijk schakelpunt (LSP)

Het Landelijk Schakelpunt is een soort verkeerstoren tussen Arkin en alle apotheken in Nederland. Als een cliënt toestemming heeft gegeven bij de apotheek, kunnen wij via dit systeem digitaal medicatie opvragen en tijdelijk inzien. Voorheen moesten behandelaren hiervoor zelf contact opnemen met de apotheek. Dat is dus niet langer nodig als toestemming is gegeven voor het delen van de gegevens.

Hoe werkt het digitaal opvragen van medicatiegegevens?

Wanneer er een afspraak is met de cliënt, vraagt Arkin de medicatiegegevens op. Dit gebeurt automatisch vanaf 72 uur (3 dagen) voor de afspraak. De cliënt geeft toestemming voor het delen van deze gegevens bij de apotheek door het ondertekenen van een formulier (Opt-in). Cliënten die zich hebben aangemeld bij ‘Volg je zorg‘ krijgen een mail als er gegevens zijn opgevraagd. Ook als zij geen toestemming hebben gegeven voor het delen van de gegevens. Uiteraard krijgt Arkin deze gegevens dan niet binnen. Er staat in de mail dat de bevraging niet succesvol was.

Omdat het opvragen van de gegevens dagelijks wordt gedaan voor alle cliënten die de komende 72 uur bij Arkin een afspraak hebben, kan het zo zijn dat een cliënt meerdere dagen achter elkaar een bericht hierover krijgt via ‘Volg je zorg’.  We zoeken nog naar een oplossing om dit te verbeteren.

Veelgestelde vragen

Waarom zien jullie mijn medicatiegegevens?

Je hebt bij je apotheek toestemming gegeven voor het delen van je gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Arkin is hier sinds maart 2022 op aangesloten en kan daarom je gegevens opvragen als je een afspraak hebt met je behandelaar. Meer informatie hierover vind je op volgjezorg.nl.

Welke gegevens zien jullie precies?

Het gaat om de actuele medicatie verstrekkingsgegevens van de apotheek, dus de medicatie die je via de apotheek hebt gekregen. Zelfzorgmiddelen die je bijvoorbeeld bij de drogist koopt, zijn niet zichtbaar.

Hoe lang zijn mijn gegevens zichtbaar?

De gegevens zijn tot 72 uur na het opvragen zichtbaar voor je behandelaar. Daarna worden deze automatisch verwijderd.

Waarom krijg ik meerdere mails dat mijn gegevens zijn opgevraagd?

We genereren dagelijks een automatisch bestand voor alle cliënten die de komende 72 uur bij Arkin een afspraak hebben. Omdat we 72 uur vooruitkijken, kan het zijn dat je gegevens meerdere dagen achter elkaar worden opgevraagd. We zoeken nog naar een oplossing om dit te verbeteren.

Waarom krijg ik mails van Volg je zorg als ik geen toestemming heb gegeven voor het delen van mijn gegevens?

Als je bent aangemeld bij Volg je zorg krijg je een melding als een zorgverlener heeft geprobeerd je gegevens op te vragen. Als je geen toestemming hebt gegeven voor het delen van je gegevens, komen de gegevens niet bij Arkin of een andere zorgverlener binnen. In de mail die je van Volg je zorg krijgt staat dat de bevraging niet succesvol was.

Ben ik verplicht toestemming te geven om mijn gegevens te delen?

Nee, maar voor de medicatieveiligheid is het belangrijk dat een behandelaar weet welke medicijnen je gebruikt. Mocht je ondanks dat toch niet willen dat je gegevens worden gedeeld, dan kun je dit aangeven bij je apotheek.

Wat is Volg je zorg?

Dit is een website waar je kunt zien welke zorgverleners een bevraging via het Landelijk schakelpunt (LSP) hebben uitgevoerd.

Heeft Arkin überhaupt het recht om mijn gegevens op te vragen?

Medische gegevens opvragen is toegestaan voor zover dat noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling of verzorging van de cliënt/patiënt. Een zorgverlener mag medische gegevens opvragen bij andere zorgverleners als:

  • Er een behandelingsovereenkomst is met de cliënt/patiënt als bedoeld in artikel 446 lid 1 WGBO, of;
  • Deze rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst die een andere zorgverlener heeft met de cliënt/patiënt.