Cliëntenraad

In de Cliëntenraad kunnen cliënten en ex-cliënten van Arkin zitting nemen. Familieleden kunnen bij Arkin zitting nemen in een afzonderlijke Naastbetrokkenenraad.

De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan directie en management van Arkin. Bij beslissingen die direct gevolgen kunnen hebben voor cliënten, is toestemming nodig van de Cliëntenraad. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijzigingen in behandelprogramma’s. De zorgverlener mag een advies van een cliëntenraad niet zomaar naast zich neerleggen. Het kan zijn dat over zulke wijzigingen geen overeenstemming wordt bereikt. In dat geval kan de Landelijke Geschillencommissie of de kantonrechter worden ingeschakeld.

Contactgegevens Cliëntenraad: de Cliëntenraad is bereikbaar op 020-590 44 54 (bereikbaar ma t/m do 10:00 – 16:00 uur) en per e-mail clientenraad@arkin.nl. Postadres: Arkin, t.a.v. Cliëntenraad, Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam. Meer info is te vinden op onze website.