Naasten

Voor iedereen die te maken heeft met psychische klachten, kan de steun van familieleden of vrienden veel waard zijn. Maar als naastbetrokkene kun je daarbij soms zelf ook een steuntje in de rug gebruiken.

Bij Arkin vinden we de betrokkenheid van partners, familieleden en vrienden bij de behandeling van onze cliënten belangrijk. Dit draagt bij aan de kwaliteit van onze zorg. Ook biedt onze afdeling Preventie advies en ondersteuning aan mensen die te maken krijgen met zorg voor een naaste met psychische klachten of verslaving.

Bijdragen aan herstel

Ook later in de behandeling kun je, in overleg met de behandelaar en je naaste, actief betrokken worden. Je kunt van grote betekenis zijn in het herstel van je naaste. Soms wil een cliënt juist niet dat familie of vrienden op de hoogte zijn van de behandeling en de voortgang daarvan. Voor onze behandelaar is dat dan onderwerp van gesprek. De privacy van de cliënt wordt echter wel gerespecteerd.

Wel heb je als familie of naaste altijd recht op algemene informatie over onze werkwijze en behandelingen. Je kunt daarvoor contact opnemen met de behandelaar van je naaste of familielid.