Inzage in je zorgdossier

Hier vind je informatie over hoe je inzage kunt krijgen in je zorgdossier. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten meer regie krijgen in hun eigen zorgproces. Het toegankelijk maken van zorggegevens draagt hier positief aan bij. Er zijn twee manieren om inzage te krijgen in je zorgdossier: 

  • Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO);
  • Cliëntenportaal van Arkin via Karify.

Gratis digitale helpdesk

Voor alle digitale vragen die niet-medisch inhoudelijk zijn, kunnen cliënten terecht bij de Helpdesk Digitale Zorg. De helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 – 18:00 uur via telefoonnummer 085- 1304 575 of e-mailadres info@helpdeskdigitalezorg.nl.