Algemene inkoopvoorwaarden

U vindt hier ons inkoopbeleid in grote lijnen, onze werkwijze en onze algemene inkoopvoorwaarden. Voor meer informatie of rechtstreeks contact kunt u zich wenden tot de afdeling Inkoop via inkoop@arkin.nl.

Vanaf 2017 hanteert Arkin en de aan deze entiteit verbonden vennootschappen de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG).

Deze inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag, d.d. 14 november 2022 onder depotnummer 2022/33.

Leveranciers van Arkin worden verzocht akkoord te gaan met deze voorwaarden. De Inkoopvoorwaarden zijn hieronder als pdf-bestand te downloaden.

Inkoopbeleid

Stichting Arkin werkt volgens het vastgestelde inkoopbeleid van Arkin. In ons beleid staat centraal, dat we professioneel, integer en transparant zullen inkopen. Inkoopprocessen zijn transparant en efficiënt ingericht, daarbij streven wij naar inkopen van goederen en diensten tegen een aanvaardbare en marktconforme prijs en kwaliteit, teneinde kosten te beperken. De werking van het inkoopbeleid is bindend voor alle onderdelen binnen de Arkin organisatie en alle juridische entiteiten.

Werkwijze

Arkin en de aan deze entiteit verbonden vennootschappen zet, om een zo optimaal mogelijke prijs-kwaliteitverhouding te behalen, zoveel mogelijk opdrachten in concurrentie uit in de markt. Hiervoor zijn binnen Arkin afspraken gemaakt in het inkoopbeleid.

Voor grotere inkooptrajecten vragen we doorgaans meerdere leveranciers om een offerte uit te brengen. We beoordelen de leveranciers en alle ontvangen offertes in een traject op dezelfde criteria.

Als je zaken wilt doen met Arkin en de aan deze entiteit verbonden vennootschappen, dien je als leverancier akkoord te gaan met onze  inkoopvoorwaarden.

Downloads

Alle inkoopvoorwaarden zijn hieronder gratis als pdf-bestand te downloaden: