Veelgestelde vragen over de rekening

Wanneer uw zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt, naar aanleiding van de door Arkin geleverde zorg, kan dit vragen bij u oproepen. Wij hebben daarom de meest voorkomende vragen en antwoorden in een overzicht gezet. Hebt u een andere vraag dan kunt u mailen naar klachtenfacturatie@arkin.nl.

Algemene informatie

Heeft mijn zorgverzekering in 2024 een contract met Arkin?

Bekijk hier wat de status is van de afspraken die Arkin met zorgverzekeraars heeft voor 2024. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met je eigen zorgverzekeraar.

Waarom staat er Stichting Arkin op mijn declaratie van de zorgverzekeraar?

Stichting Arkin is de overkoepelende naam van onze organisatie en bestaat uit de volgende specialismen: Arkin Jeugd & Gezin, Arkin Ouderen, Inforsa, Jellinek, Mentrum, Novarum, NPI, PuntP, Roads, Sinai Centrum en Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

Wordt mijn zorg vergoed?

De zorg die Stichting Arkin levert, wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het jaarlijks eigen risico wordt door uw zorgverzekering wel bij u in rekening gebracht. In de regel zullen de kosten van het intakegesprek uw eigen risico grotendeels of geheel overschrijden. Vragen over uw eigen risico kunnen worden beantwoord door uw zorgverzekeraar Neem hierover contact op met hen. Wij zijn bij alle zorgverzekeraars bekend onder AGB-code 06290732. Dit is de code van Stichting Arkin, de organisatie waar al de hierboven genoemde specialismen onder vallen.

Wordt mijn eigen risico aangesproken als ik een intakegesprek en/of behandeling krijg bij stichting Arkin?

Ja, het eigen risico wordt aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt.

Ik heb alleen een intake gehad, mijn behandeling is niet gestart. Waarom moet ik toch mijn eigen risico betalen?

De declaratie is afhankelijk van beroepscategorie, aantal, soort en duur van de geregistreerde consulten. Dat er na de intake geen behandeling tot stand is gekomen kan voorkomen. Wij moeten de bestede tijd echter wel in rekening brengen en de consulten declareren bij uw zorgverzekeraar.

Kan ik een vraag stellen over de declaratie van een familielid (zoon, dochter, partner etc)?

In verband met de privacywetgeving (AVG) mogen wij geen informatie verstrekken zonder toestemming van de cliënt (>12 jaar). Met toestemming van de cliënt kunnen wij deze informatie wel verstrekken.

 

Ik ben door de politie/het ziekenhuis/huisarts naar de crisisdienst van stichting Arkin verwezen. Krijg ik hiervoor een rekening?

Ja, voor het verlenen van crisiszorg wordt het eigen risico aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt. Dit geldt ook als u alleen een consult heeft gehad bij de crisisdienst, zonder vervolgbehandeling bij Arkin.

Wat kost mijn intake en/of behandeling bij stichting Arkin?

Het is niet mogelijk om van tevoren te zeggen wat een behandeling gaat kosten. De rekening is afhankelijk van beroepscategorie, aantal, soort en duur van de geregistreerde consulten. Het is meestal niet mogelijk om precies te voorspellen hoeveel consulten nodig zullen zijn voor een volledige behandeling.

Een declaratie wordt ingediend op basis van de ontvangen consulten en kan daarnaast ook de tarieven bevatten voor opnamedagen of toeslagen voor specialistische interventies.

Dit alles kan consequenties hebben voor uw eigen risico. Mocht u vragen hebben over uw eigen risico en de hoogte ervan, neem dan contact op met uw verzekeraar.

De (maximum)tarieven voor o.a. behandeling en verblijfsdagen zijn te vinden op de website van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Waarom wordt niet het precieze aantal minuten gedeclareerd dat daadwerkelijk is besteed aan mijn behandeling?

Het Zorgprestatiemodel gaat uit van het principe: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die u op de rekening ziet staan, de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten wordt dit aangepast.

Wilt u een andere vraag stellen over de vergoedingen?

Heeft u een andere vraag dan kunt u mailen naar klachtenfacturatie@arkin.nl. Dan graag uw volledige gegevens vermelden, zoals naam en geboortedatum.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Meer vragen over Zorgprestatiemodel?

Graag verwijzen wij u naar onze apart pagina over veelgestelde vragen omtrent het Zorgprestatiemodel.