Veelgestelde vragen over de factuur

Wanneer je zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt, naar aanleiding van de door Arkin geleverde zorg, kan dit vragen bij je oproepen. Wij hebben daarom de meest voorkomende vragen en antwoorden in een overzicht gezet. Heb je een andere vraag dan kun je mailen naar klachtenfacturatie@arkin.nl.

Algemene informatie

Wordt mijn zorg vergoed?

De zorg die stichting Arkin levert, wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekering wel bij u in rekening gebracht.

 

Wordt mijn eigen risico aangesproken als ik een intakegesprek en/of behandeling krijg bij stichting Arkin?

Ja, het eigen risico wordt aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt.

Ik heb alleen een intake gehad, mijn behandeling is niet gestart. Waarom moet ik toch mijn eigen risico betalen?

De declaratie is een optelling van alle bestede tijd. Dat er uiteindelijk geen behandeling tot stand is gekomen kan vervelend zijn. Helaas moeten wij de bestede tijd toch in rekening brengen.

Kan ik een vraag stellen over de declaratie van een familielid (zoon, dochter, partner etc)?

In verband met de privacywetgeving (AVG) mogen wij geen informatie verstrekken zonder toestemming van de cliënt (>12 jaar). Met toestemming van de cliënt kunnen wij deze informatie wel verstrekken.

 

Ik ben door de politie/het ziekenhuis/huisarts naar de crisisdienst van stichting Arkin verwezen. Krijg ik hiervoor een rekening?

Ja, het eigen risico, als gevolg van het verlenen van crisiszorg, wordt aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt. Dit geldt ook als u alleen een consult hebt gehad bij de crisisdienst.

Wilt u een andere vraag stellen over de vergoedingen?

Heeft u een andere vraag dan kunt u mailen naar klachtenfacturatie@arkin.nl.
Wilt u dan uw volledige gegevens vermelden o.a. uw naam en geboortedatum.
Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

 

Uw behandeling is gestart in 2021 en eindigt ook in dit jaar

Wordt mijn eigen risico aangesproken als ik een intakegesprek en/of behandeling krijg bij stichting Arkin?

Ja, het eigen risico wordt aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt. Heeft u bijvoorbeeld een intake gehad in 2020 en de behandeling wordt in 2021 afgesloten, zal het eigen risico van 2020 worden aangesproken.

Nieuwe manier gebruik eigen risico
Door de invoer van het Zorgprestatiemodel zal vanaf 1 januari 2022 het eigen risico ieder jaar worden aangesproken. Dit betekent dat als u in 2021 uw behandeling bent begonnen en deze doorloopt in 2022, het eigen risico in 2022 ook wordt gebruikt voor deze behandeling. Hierdoor betaalt u ook in het nieuwe kalenderjaar eigen risico.

Mocht u vragen hierover hebben, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Deze kan kijken hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u hiervan al hebt gebruikt.

Meer vragen over Zorgprestatiemodel?

Het kan zijn dat u door deze nieuwe regeling met vragen zit. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben wij een pagina met veelgestelde vragen omtrent Zorgprestatiemodel opgezet. Hier kunt u de belangrijkste uitleg vinden, of links naar meer uitleg.

Waarom wordt er meer tijd gedeclareerd dan de daadwerkelijke tijd besteed aan mijn behandeling?

Niet alleen behandelcontacten, de intake, beeldbellen, appcontact of mailcontact (directe tijd) maar ook de overlegmomenten en de tijd die besteed wordt aan het schrijven van een brief, cliëntbespreking, uitwerken van het verslag etc. (indirecte tijd), worden toegevoegd aan de declaratie. Kortom, alle activiteiten die de hulpverlener uitvoert ten behoeve van een zo goed en volledige mogelijke dossiervoering, wordt als onderdeel van de behandeling geregistreerd. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte tijd. Alles bij elkaar bepaalt het aantal geregistreerde minuten en dus de hoogte van de declaratie.

Wat is het verschil tussen directe en indirecte tijd?

Directe tijd is de tijd die geregistreerd is n.a.v. behandelcontacten, de intake, beeldbellen, appcontact of mailcontact. Indirecte tijd is de tijd die geregistreerd is n.a.v. overlegmomenten en de tijd die besteed wordt aan het schrijven van een brief, cliëntbespreking, uitwerken van het verslag etc.

Wat zijn de tarieven voor de SGGZ en de BasisGGZ?

De tarieven voor zowel de BasisGGZ als de SGGZ worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Deze maximale tarieven gelden voor alle ggz-instellingen in Nederland. Een overzicht van de tarieven kunt u vinden op de website van de NZA:

Wat kost mijn intake en/of behandeling bij stichting Arkin?

Het is niet mogelijk om van tevoren te zeggen wat een behandeling gaat kosten. De factuur is namelijk een optelling van alle minuten die aan de behandeling besteed worden, niet alleen de intake en behandelcontacten (directe tijd), maar ook de overlegmomenten, en de tijd die besteed wordt aan het schrijven van een brief, worden hierin geregistreerd (indirect tijd). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte tijd. Ook is de factuur afhankelijk van de combinatie tussen de geregistreerde minuten en de gestelde diagnose.

Wanneer ontvang ik een rekening?

Door de invoering van het Zorgprestatiemodel worden alle lopende trajecten in de huidige systematiek (diagnose behandelcombinaties) omgezet naar het Zorgprestatiemodel. Dit houdt in dat wij voor de zorg in 2022 in het tweede kwartaal van 2022 de factuur zullen versturen naar de zorgverzekeraar.

 

Uw behandeling is gestart in 2022 of gestart in 2021 en loopt door in 2022

De rekening wordt duidelijker

Vanaf 1 januari 2022 kunt u op de rekening, die u van uw zorgverzekeraar krijgt, precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. U ontvangt de rekening ook sneller dan u voorheen gewend was. De facturatie van de consulten zullen maandelijks plaatsvinden. Op deze manier weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Mocht uw behandeling in 2021 gestart zijn en loopt deze door in 2022, dan wordt de gehele zorg over 2021 in het eerste kwartaal van 2022 gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Nieuwe manier gebruik eigen risico

Door de invoer van het Zorgprestatiemodel zal vanaf 1 januari 2022 het eigen risico ieder jaar worden aangesproken. Dit betekent dat als u in 2021 uw behandeling bent begonnen en deze doorloopt in 2022, het eigen risico in 2022 ook wordt gebruikt voor deze behandeling. Hierdoor betaalt u ook in het nieuwe kalenderjaar eigen risico.

Mocht u vragen hierover hebben, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Deze kan kijken hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u hiervan al hebt gebruikt.

Meer vragen over Zorgprestatiemodel?

Het kan zijn dat u door deze nieuwe regeling met vragen zit. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben wij een pagina met veelgestelde vragen omtrent Zorgprestatiemodel opgezet. Hier kunt u de belangrijkste uitleg vinden, of links naar meer uitleg.

Waarom wordt er meer tijd gedeclareerd dan daadwerkelijk besteed aan mijn behandeling?

Het Zorgprestatiemodel gaat uit van het principe: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die u op de rekening ziet staan de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten wordt dit wel aangepast.

Wat kost een intake of consult?

In de regel zullen de kosten van het intakegesprek uw eigen risico grotendeels of geheel overschrijden. Vragen over uw eigen risico kunnen worden beantwoord door uw zorgverzekeraar, neemt u hierover contact op met hen. Wij zijn bij alle zorgverzekeraars bekend onder AGB-code 06290732. Dit is de code van de Arkin, de organisatie waar ook alle specialismen van Arkin onder vallen.

De kosten van het consult zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals type en duur van het consult waardoor het niet mogelijk is van tevoren een inschatting hiervan te maken. De tarieven zijn terug te vinden op de website van de NZa.

Wilt u een andere vraag stellen over de vergoedingen?

Heeft u een andere vraag dan kunt u mailen naar klachtenfacturatie@arkin.nl. Wilt u dan uw volledige gegevens vermelden o.a. uw naam en geboortedatum.