Digitale zorg

Arkin wil de toegankelijkheid, doelmatigheid, betaalbaarheid en kwaliteit van ggz vergroten door de inzet van digitale zorg en informatieverstrekking. Het programma digitale zorg brengt dit in de praktijk.

Het Virtuele Arkin Huis

Arkin werkt aan het inrichten van een nieuwe locatie: het Virtuele Arkin Huis. In de toekomst krijgen onze cliënten, hun naasten en ketenpartners hier ondersteuning, advies en zorg in digitale vorm:

  • Cliënten hebben laagdrempelig, digitaal contact met hun behandelaar via beeldbellen en het versturen van berichten.
  • Cliënten krijgen algemene informatie over hun behandeling en over wat ze kunnen doen.
  • Cliënten hebben inzage in hun dossier en zo meer regie nemen over hun behandeling.
  • Behandelaren kunnen hun cliënten thuismonitoren, bijvoorbeeld bij eetstoornissen of bij medicatie-inname bij ouderen.
  • Huisartsen vragen via teleconsultatie advies aan de specialisten van Arkin om cliënten beter te begeleiden in de eerste lijn.
  • Naasten krijgen informatie en advies om hun naaste beter te begeleiden.

Meer informatie