Wachttijden

Onderstaand vind je een overzicht van de wachttijdenpagina’s van onze verschillende specialismen. De wachttijden kunnen verschillen per locatie en behandelvorm.

Wanneer je als verwijzer de vermelde wachttijd te lang vindt voor je cliënt, kunt je hierover met ons overleggen. Neem dan contact op met de Centrale Aanmelding Arkin via 020-590 55 55.


Wachttijden per specialisme

  • Arkin Jeugd en Gezin – Behandeling van kinderen/jongeren (0-23 jaar) en gezinnen met psychische klachten of verslavingsproblematiek.
  • Arkin Ouderen – Behandeling van ouderen als psychische, sociale en lichamelijke problemen een rol spelen en het leven op zijn kop zetten.
  • Inforsa – Behandeling en reclassering van volwassenen met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch-, verslavings- en forensisch gebied.
  • Jellinek – Behandeling van volwassenen met verslavingsproblematiek.
  • Mentrum – Behandeling van volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen en/of verslavingsproblematiek.
  • Novarum – Behandeling van volwassenen met eetstoornissen en obesitas.
  • NPI – Behandeling van jongeren en volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek.
  • PuntP – Behandeling van volwassenen met depressie, angst en bipolaire stoornissen.
  • Sinai Centrum – Behandeling van volwassenen met PTSS of trauma.