POH-GGZ

Wat is de POH-GGZ?
De praktijkondersteuner voor de huisarts in de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) biedt onderzoek en triage bij de zorg voor alle psychiatrische patiënten in de huisartspraktijk. Ook biedt de POH-GGZ en ondersteuning en probleemoplossende behandeling voor patiënten met klachten van psychische, psychosociale of psychosomatische aard. 

Het gaat daarbij onder andere om patiënten met depressieve of angstklachten, stress, burn-out, rouwverwerking en relatieproblemen, waarbij in principe geen sprake is van een DSM-diagnose. De ondersteuning van de Praktijkondersteuner is niet van invloed op het eigen risico van een patiënt. 

De huisarts heeft de regie over GGZ-ondersteuning in de huisartspraktijk. De POH-GGZ werkt dan ook onder zijn of haar verantwoordelijkheid. Waar nodig zal hij de huisarts adviseren door te verwijzen naar de sociale basis, basis GGZ of specialistische GGZ. 

Bent u huisarts in Amsterdam en op zoek naar praktijkondersteuning?
Arkin maakt het huisartsen eenvoudig om een gespecialiseerde praktijkondersteuner in te zetten. De afgelopen jaren heeft Arkin ruime ervaring opgedaan met de inzet van Praktijkondersteuners GGZ in de huisartspraktijk. Ruim 100 huisartsen(praktijken) maken momenteel gebruik van een van onze 80 POH’s-GGZ. Beoordeel zelf de voordelen van onze POH-GGZ in uw praktijk. 

Taken praktijkondersteuner
De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problemen.
Ook voert hij een aantal gesprekken om het probleem te verhelderen en naar oplossingen te zoeken en biedt accuraat inzicht in de soort en ernst van de klachten van de patiënt door middel van goede screening. Daarnaast biedt de POH-GGZ kortdurende behandelingen en begeleiding van patiënten met langdurige klachten aan. Indien nodig kan hij zorgdragen voor een ‘warme’ doorverwijzing naar de poliklinische basis GGZ en de specialistische GGZ. 

In het kort:

  • Informatie, advies en voorlichting
  • Probleemverheldering
  • Consultatie en ondersteuning van een huisarts
  • Coaching bij zelfhulp en preventieactiviteiten
  • Kortdurende behandelingen
  • Begeleiding van chronische patiënten die bij u in zorg zijn
  • Verwijsfunctie
  • Triage-gesprek 

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar poh.coordinatie@arkin.nl.