Deel jouw ervaring

Samen sterk in de stad

Informatie voor verwijzers

Behandelaanbod Arkin

12 specialismen, 1 loopbaan
Bekijk de vacatures

Werken bij Arkin

POH-GGZ

Wat is de POH-GGZ?

De praktijkondersteuner voor de huisarts in de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) biedt onderzoek en triage bij de zorg voor alle psychiatrische patiënten in de huisartspraktijk en ondersteuning en probleemoplossende behandeling voor patiënten met klachten van psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Het gaat daarbij onder andere om patiënten met depressieve of angstklachten, stress, burn-out, rouwverwerking en relatieproblemen, waarbij in principe geen sprake is van een DSM diagnose. De ondersteuning van de POH-GGZ is niet van invloed op het eigen risico van een patiënt.

De huisarts heeft de regie over ggz-ondersteuning in de huisartspraktijk. De POH-GGZ werkt dan ook onder zijn of haar verantwoordelijkheid. Waar nodig zal de POH-GGZ de huisarts adviseren door te verwijzen naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ. Arkin BasisGGZ informeert u graag over de mogelijkheden.

Bent u huisarts in Amsterdam en op zoek naar praktijkondersteuning?

Arkin maakt het huisartsen eenvoudig om een gespecialiseerde en goed geschoolde praktijkondersteuner in te zetten. De afgelopen jaren heeft Arkin ruime ervaring opgedaan met de kwaliteit en inzet van POH-GGZ in de huisartspraktijk. Ruim 170 huisartsen maken momenteel gebruik van een van onze 55 POH-GGZ-ers.

Taken praktijkondersteuner

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psycho-sociale problemen.
De POH-GGZ voert een aantal gesprekken om het probleem te verhelderen en naar oplossingen te zoeken en biedt accuraat inzicht in de soort en ernst van de klachten van de patiënt door middel van goede screening. Daarnaast biedt de POH-GGZ kortdurende behandelingen en begeleiding van langdurige ggz-patiënten aan. Indien nodig kan de POH-GGZ zorgdragen voor een ‘warme’ doorverwijzing naar de poliklinische Basis GGZ en de Specialistische GGZ.

In het kort:

  • Informatie, advies en voorlichting
  • Probleemverheldering
  • Consultatie en ondersteuning van een huisarts
  • Coaching bij zelfhulp en preventieactiviteiten
  • Kortdurende behandelingen
  • Begeleiding van chronische patiënten die bij u in zorg zijn
  • Verwijsfunctie
  • Triage-gesprek

Contract en werkafspraken

U kunt zelf via de zorgverzekeraar de POH-GGZ module aanvragen. U sluit dan een contract met de verzekeraar. U ontvangt een vast moduletarief per patiënt en krijgt inkomsten per verrichting van de verzekeraar. U betaalt Arkin BasisGGZ een vaste uurprijs voor feitelijk gewerkte uren. Bij ziekte en vakantie van de POH-GGZ betaalt u niets. De werkgeverstaak ligt volledig bij Arkin BasisGGZ. Wij verzorgen de basisscholing in de Eigen Kracht module, de intervisies en de drie maandelijkse bijscholingen over een POH-GGZ onderwerp. Tevens komen wij jaarlijks langs om middels een evaluatie te bespreken of de samenwerking nog bevalt.

Heeft u interesse in een POH-GGZ in uw praktijk? Neem dan contact op met Lidwien Schweitzer, Manager POH-GGZ. Dat kan op volgende manieren:

T: 06-460 732 97
E: Lidwien.schweitzer@arkinbasisggz.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over de POH-GGz klik hier.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin