Spoedgevallen

Let op: voor verwijzingen naar de Crisisteams van Arkin neemt u contact op met de Centrale Meldkamer via 020-523 54 33. Zie ook onder ‘Verwijzers/client aanmelden’.
Voor verwijzingen naar de crisisdienst van GGz Ingeest neemt u contact op met 020-788 53 33.
In het postcode-overzicht kunt u zien bij welke crisisdienst u moet zijn.

Verwijzers in Amsterdam kunnen in geval van spoed contact opnemen via de volgende telefoonnummers:

Binnen kantoortijden (Crisisteam)

Per regio is er een apart crisisteam beschikbaar, zodat er altijd snel gehandeld kan worden. De crisisteams zijn 24/7 beschikbaar. Voor meer specifieke informatie kijkt u op de website van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.