Spoedgevallen

Let op: voor verwijzingen naar de Crisisteams van Arkin neem je contact op met de Centrale Meldkamer via 020-523 54 33. Zie ook onder ‘Verwijzers/cliënt aanmelden’.

Voor verwijzingen naar de crisisdienst van GGz InGeest neemt u contact op met
020-788 53 33.

In het postcodeoverzicht kun je zien bij welke crisisdienst u moet zijn.

Verwijzers in Amsterdam kunnen in geval van spoed contact opnemen via de volgende telefoonnummers 020-523 54 33

Binnen kantoortijden (Crisisteam)

Per regio is er een apart crisisteam beschikbaar, zodat er altijd snel gehandeld kan worden. De crisisteams zijn 24/7 beschikbaar. Voor meer specifieke informatie kijkt u op de website van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.