Regiotafel hoogcomplexe ggz

Sommige cliënten hebben een hoog complexe ggz-zorgvraag en kunnen momenteel niet op de goede plaats terecht. In de regio Amsterdam is de regionale casuïstiektafel gestart om ook mensen met een hoog complexe zorgvraag beter te helpen. Het gaat om mensen voor wie er, ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar, geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden. Bijvoorbeeld omdat ze meerdere aandoeningen hebben of verschillende typen zorg tegelijkertijd nodig hebben. Daarnaast hebben zij problemen op meerdere levensgebieden zoals werk en inkomen.

Aanmelden

Patiënten, zorg verlenende instellingen in de regio Amsterdam, het Ministerie van VWS, huisartsen en zorgverzekeraars kunnen vanaf nu een aanmelding doen via het centrale aanmeldloket voor de regio Amsterdam. Dat kan via aanmelding hoog complexe ggz.

Wij vragen u bij aanmelding het aanmeldformulier en het toestemmingsformulier in te vullen en mee te sturen.

 1. Het ingevulde aanmeldformulier en ondertekende toestemmingsformulier mailt u naar aanmelden@arkin.nl o.v.v. Aanmelding hoog complexe ggz.
  Graag dit onderwerp opnemen zodat uw aanvraag goed in behandeling kan worden genomen.
 2. Binnen 5 werkdagen wordt u geïnformeerd over de beoordeling van de aanvraag.

Inclusiecriteria

Patiënten die een integraal maatwerk-aanbod behoeven dienen te voldoen aan onderstaande landelijk opgestelde inclusiecriteria:

 1. Patiënten met meerdere vervlochten psychiatrische aandoeningen;
 2. Behandeldoelstelling is aanwezig én realiseerbaar (kan ook betekenen: meer care gerichte behandeling, herstelgericht);
 3. Samenhang meerdere stoornissen i.c.m. systemische problematiek/meerdere levensdomeinen;
 4. Dreiging ernstig gevaar voor lichamelijke schade en/of overlijden;
 5. Uitgebreid traject is gelopen van (specifieke) behandelingen;
 6. Uitzonderlijk behandelregime is nodig om 4) te voorkomen en 2) in gang te zetten;
 7. Zorg is schaars, intensief en duur, aanbod niet makkelijk op te schalen (maatwerk staat centraal).

Behandeling op maat

Het belangrijkste doel van de Regionale casuïstiektafel is dat patiënten met een hoog complexe zorgvraag met prioriteit behandeling op maat krijgen. Daarom is speciaal voor deze groep patiënten een landelijk netwerk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gestart die zorgt voor een maatwerkoplossing.

Grote ggz-aanbieders hebben een leidende rol in deze aanpak. Arkin heeft de regie over de ggz casuïstiektafel in de regio Amsterdam. Als er voor de betreffende patiënt een passend zorgaanbod is gevonden of ontwikkeld, zorgt de zorgverzekeraar voor de financiering.

De regionale casuïstiektafel Amsterdam voor hoog complexe ggz is een samenwerking tussen Arkin, GGZ InGeest, Parnassia Groep, De Viersprong, Vitaalpunt, Mentaal Beter, AVVP, ELAA, GAZO, Cliëntenbelang Amsterdam en Zilveren Kruis.

De regionale casuïstiektafel is onderdeel van de Regionale DoorzettingsMacht, lees daar meer over via deze link.

Aanvullende vragen

Heeft u nog aanvullende vragen over de regionale casuïstiek tafel? Stuur dan een mail naar ons.

Downloads