Inzage zorgdossier

Inmiddels hebben cliënten inzage  in onderdelen van hun zorgdossier via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en via ons cliëntportaal. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet in de informatie-uitwisseling tussen cliënt en professional en geven we de cliënt meer regie in het eigen zorgproces.

PGO

Arkin geeft als een van de eerste zorginstellingen cliënten inzicht in hun gezondheid, aandoening en behandeling via een persoonlijke gezondheidsomgeving, ofwel PGO. Dit is een app of website waarin iedere burger zelf zijn eigen gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners bij elkaar op één plek kan verzamelen en bekijken.