Thema: Vrijwilligerswerk

Hoe sta je tegenover vrijwilligersactiviteiten waarbij je jouw opgedane werkervaring kunt inzetten. Doe je dit bij Arkin of juist niet bij Arkin?

Bijvoorbeeld

  • vrijwilligersactiviteit met cliënten
  • deelnemen aan een zorginhoudelijke klankbordgroep
  • het als ervaringsdeskundige gidsen van medewerkers (62+) die op weg naar hun pensioen zijn?

Discussie:

Vrijwel alle ArkinPlussers zijn maatschappelijk actief. Sommigen werken nog parttime (o.a. in de zorg), zijn bestuurslid van een stichting, doen vrijwilligersactiviteiten in de maatschappelijke opvang of zorgen voor opvang van kleinkinderen. Voor de ArkinPlussers is voorwaarde dat hun inzet hiervoor niet té tijdsintensief is en wel energie geeft. Duidelijk is dat zij liever niet teveel met beleid, papier en organisatorische bureaucratie te maken krijgen. Dat laten zij graag aan de Arkinmedewerkers: ‘nu moeten zij het doen!’

ArkinPlussers missen hun collega’s en willen zeker ergens bij horen, maar willen zich niet meer vastleggen op ‘moeten’. Bij het bereiken van pensioen willen zij eerst even afstand nemen en niet direct actief voor anderen aan de slag gaan. Vervolgens is er ook terechte kieskeurigheid betreffende de aard van de activiteiten die men wil gaan doen en de locatie, om te voorkomen in patronen van het voormalige betaalde werk terug te vallen. Ruud geeft aan dat Arkin op maat het een en ander kan bieden (in goed overleg). Als dit vrijwilligersactiviteiten betreft zal dit altijd additionele activiteiten betreffen en niet in de plaats van betaald werk komen! Wanneer ArkinPlussers tijdelijk betaald werk zouden willen doen, dan kan in gesprek verkend worden of hier via Arkin Recruitment mogelijkheden toe zijn.

In het verlengde hiervan het volgende dat ten zeerste welkom is. ArkinPlussers die in hun netwerk mensen kennen die interesse hebben om als vrijwilligers of nieuwe medewerker bij Arkin aan de slag te gaan:  geef dit door aan vrijwilligerswerk@arkin.nl of teamrecruitment@arkin.nl ! Vergeet de eigen naam daarbij niet te melden want het is zeker een kleine surprise waard.

Tips aan Arkin:

  • Blijf medewerkers met pensioen binden en betrek ArkinPlus hierbij.
  • Informeer toekomstige ArkinPlussers goed over wat hen te wachten staat en wat aan personeelsinstrumenten geboden kan worden. Gemeld is dat hiertoe al een HR-aanpak in de maak is, namelijk jaarlijkse bijeenkomsten voor 62Plusser. Dit om hen pro-actief te informeren over vitaal blijven in het werk, afscheid nemen en actief blijven in de toekomst. HR wil graag ervaringsdeskundige ‘peer’ pensionado´s betrekken bij de opzet van, deelname aan deze bijeenkomsten en bij het individueel gidsen van de volgende generatie ArkinPlusser.
  • Bij veel gespreksdeelnemers is er animo om medewerkers (op afstand) te coachen, bijvoorbeeld managers, jonge mensen of Arkin leerlingen/opleidelingen. Dit raakt aan het vak en zo kan kennis en kunde optimaal overgedragen worden.
  • Er zijn ArkinPlussers die op hun voormalige afdeling nieuwe collega’s willen begeleiden om zo hun kennis en kunde over te dragen. Anderen willen dit juist liever niet op hun voormalige afdeling doen om te voorkomen in oude patronen terecht te komen.
  • Tip is om doorlopend vrijwilligersactiviteiten op de ArkinPlus website of nieuwsbrief te vermelden (met het contactadres).
  • Het algemene advies is om ArkinPlussers te blijven betrekken en ideeën aan te reiken, vooral als er een match kan zijn, het inspiratie brengt en tot zingeving leidt. Zorg voor korte lijntjes, dat zoveel mogelijk zelf vormgeven kan worden.

Bij de tafelgesprekken is qua arbeidssfeer de volgende trend onderwerp van gesprek geweest: Meer dan in het verleden ligt in het Arkinbeleid de nadruk op het medewerkers naar de zin maken en waardering te laten voelen, op het neerzetten van een goede arbeidscultuur en het binden en boeien van medewerkers. In het beleid wordt dan ook uitgesproken dat medewerkers op plaats één staan. Immers, gemotiveerde en kundige medewerkers kunnen cliënten het beste helpen en behandelen. De uitstraling die dit alles teweeg brengt komt de reputatie van de cliëntenzorg en arbeidsmarktpositie van Arkin ten goede. Dit vraagt wel om inzet, maatwerk en verbinding maar dat betaalt zich terug in de kwaliteit en werkplezier.

Arkin, A Great Place To Work, ArkinPlus hoort daarbij!

Lees meer over de andere thema’s: