Digitale intake NPI

Om iets aan de lange wachttijden te doen, is NPI afgelopen jaar gestart met een pre-intake. Cliënten gaan eerst zelf aan de slag met het invullen van een digitaal format in de online omgeving Karify. Op basis van deze pre-intake en een gesprek met een regiebehandelaar wordt 20% van de cliënten die na een intake niet doorgaan met een behandeling eerder geïdentificeerd en naar de juiste vervolgzorg begeleid.

De cliënten die wel verdergaan binnen NPI krijgen beter maatwerk. Hierdoor kunnen cliënten bij wie de diagnose duidelijk is sneller in behandeling en cliënten met complexe problematiek uitgebreider worden gezien.

De pre-intake levert ongeveer een uur tijdswinst per cliënt op en die tijdswinst wordt gebruikt om de wachtlijsten te verkorten.

Lees meer over Digitale Zorg, Inzage Zorgdossier, Jellinek Digitaal, Warm Welkom en ervaringen van onze medewerkers.