Annemieke over verkorten wachttijden NPI

Bij het NPI wordt sinds november 2021 gewerkt met een digitale pre-intake. Doordat cliënten zelf al veel informatie digitaal aanleveren als voorbereiding op het eerste gesprek, kan veel beter op maat worden gewerkt. Dit helpt de wachtlijsten te verkorten. Klinisch psycholoog en psychotherapeut Annemieke Noteboom vertelt er meer over in een interview.

Wie ben je en wat doe je bij Arkin?

“Ik ben Annemieke Noteboom, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij NPI. In Amersfoort en Utrecht ben ik manager behandelzaken.
 

Je houdt je bezig met digitale zorg. Hoe is dat zo gekomen?

“We moesten vorig jaar snel omschakelen naar online werken. Tot dan toe was de aanname dat dat voor onze doelgroep bijna onmogelijk zou zijn. Dat dacht ik overigens ook, maar het ging met een deel van onze doelgroep verbazingwekkend goed. Toen de coronadruk wat afnam, gingen we daarom nadenken over de vraag: ‘Hoe kunnen we onze ervaringen met digitaal werken inzetten om wat aan onze wachtlijsten te doen?’.”
   

Wat is het probleem met de wachtlijsten?

“Zoals in bijna de hele ggz, krijgen cliënten met persoonlijkheidsstoornissen bij NPI ook te maken met lange wachttijden. Er is veel vraag naar gespecialiseerde behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen. Goede diagnostiek kost bij deze doelgroep tijd en vaak zijn het intensieve relatief langdurige behandelingen. Dan loopt de wachttijd makkelijk hoog op.”
   

Wat hebben jullie bedacht?

“We hebben een nieuwe intakeprocedure bedacht, waarbij cliënten zelf vooraf al veel informatie digitaal aanleveren. Daarna wordt in gesprek met een intaker gekeken of de cliënt op de juiste plek is binnen het NPI. Als dat zo is gaan we door met verdiepende diagnostiek, zo niet dan zorgen we dat een beter passend aanbod wordt gezocht. Voorheen boden we alle cliënten eenzelfde uitgebreide intake, maar bleek 1 op de 5 toch niet binnen het NPI in behandeling te komen. We proberen nu die 20% die niet doorgaat zo vroeg mogelijk naar de juist zorg te verwijzen. Voor die 80% die wel doorgaat binnen het NPI kijken we of een standaard of uitgebreide intake nodig is. Cliënten bij wie het eigenlijk best duidelijk is, kunnen sneller door. Cliënten met complexe problematiek kunnen we uitgebreider zien. Zo kunnen we veel beter op maat werken. Verder hebben we sinds kort de digitale poli van het NPI, waar we online schematherapie aanbieden.” 

Hoe zijn jullie ervaringen tot nu toe?

“We hebben een pilot gehouden onder 50 cliënten in Amersfoort en Utrecht. Bij 25 personen hebben we de nieuwe intake gedaan, bij de overige 25 hebben we de reguliere intake gedaan. De resultaten waren positief: de kwaliteit van de diagnostiek was beter door de toegevoegde semigestructureerde interviews, terwijl de nieuwe procedure gemiddeld ongeveer 50 minuten minder tijd kostte. Die tijdswinst kunnen we gebruiken om de behandelwachtlijsten te verkorten. Als je nagaat dat we ongeveer 1800 intakes per jaar doen binnen het NPI, dan kan je daarmee dus echt het verschil maken. Met de digitale poli zijn we net een pilot gestart, dus op die resultaten moeten we nog even wachten. 

Dat klinkt goed! Wat vonden de betrokkenen van de nieuwe intake?

“De betrokken cliënten gaven aan het digitaal werken neutraal tot goed te vinden. Ze vonden de vorm soms wel iets te gestructureerd. Tegelijkertijd gaven ze aan hun verhaal goed kwijt te kunnen. De behandelaren ervaarden dat je online ook goede diagnostiek kan doen om te komen tot een behandeladvies. Soms misten zij wel non-verbale informatie door het digitaal werken, maar fase 2 van de intake biedt de mogelijkheid om mensen alsnog live te zien.” 

Kan het ook meerwaarde hebben voor andere specialismen?

“Het is niet voor alle cliënten geschikt. Je vraagt namelijk best wat van de cliënt: deze moet toegang hebben tot een computer om de online vragenlijst in te vullen in Karify, de online omgeving die we binnen Arkin gebruiken, maar bijvoorbeeld ook een rustige omgeving hebben om online een gesprek te voeren. En in staat zijn zelfstandig te werken binnen Karify. Het is geen one size fits all. Dat gezegd hebbende denk ik dat deze werkwijze vooral voor de curatieve specialismen passend is.

Wil je nog iets kwijt?

“Ik word erg enthousiast van innovaties waarbij je de kwaliteit verbetert en tegelijkertijd doelmatiger werkt. Voor mij is digitale zorg geen doel op zich. Het gaat erom dat we steeds zorgvuldig blijven kijken hoe we de zorg kunnen verbeteren en deze slimmer kunnen organiseren. De nieuwe intake en hopelijk straks ook de digitale poli zijn voorbeelden hoe we digitale middelen op die manier kunnen gebruiken. Zeker de digitale poli zal niet voor alle cliënten passend zijn, maar als we straks zonder wachttijd een deel van de NPI-cliënten op die manier goed kunnen behandelen, hebben we er een waardevolle aanvulling op ons mooie zorgaanbod bij waardoor de druk op de overige behandelwachtlijsten kan afnemen.”