Terugblik bijeenkomst 2023

“Tijden veranderen en wij veranderen mee”

Geïnspireerd, geboeid en verrast op ArkinPlus bijeenkomst

Donderdag 19 oktober vond de derde jaarlijkse ArkinPlus Bijeenkomst plaats in de Keizersgrachtkerk. Na de opening door Floor van Dijk (RvB), die ging over dat de organisatie voortbouwt op het fundament dat is gelegd door de vorige generatie, vertelden Aletta Winsemius (Raad voor de Volksgezond en Samenleving), Wies Verbeek (Journalist en schrijver) en Frits de Lange (Universiteit Groningen) elk over een eigen invalshoek op “wij veranderen mee”. Hieronder een korte recap van deze bijeenkomst.

Berichten uit Arkin
Het programma opende met berichten uit Arkin:
Hoge score in de enquête “Great place to work”, TOP GGZ certificaat, Zorg Prestatiemodel en CAO verhoging, dat waren de thema’s van de RvB. Zij werd opgevolgd door Marjan Holla en Pim van Dongen (Mentrum) die het innovatieproject Virtual Reality presenteerden. Zij lieten zien dat de digitalisering de behandelkamer bereikt maar het is nog in ontwikkeling om de relevante therapeutische setting te kiezen voor de VR bril en om effectief te oefenen en te behandelen. Het project Digitale Zorg wordt met onderzoek ondersteund. De deelnemers werden uitgenodigd om in de pauze zelf te ervaren wat een VR bril doet. De belangstelling hiervoor was groot.

Daarna stonden drie externe sprekers Aletta Winsemius, Wies Verbeek en Frits de Lange op het programma met elk een eigen invalshoek op “wij veranderen mee”:

Aletta Winsemius – Raad voor de Volksgezond en Samenleving
Wij waren enigszins verrast te horen van Aletta Winsemius dat het maatschappelijke allegro “eigen schuld dikke bult” uit de jaren 90 in de komende jaren wordt herzien. Het adagio voor de komende jaren is “saamhorigheid, acceptatie en solidariteit”. Dat is volgens de Raad de toonzetting. Blijkbaar zijn er leringen getrokken uit de lockdown door het coronavirus. Voor ons pensionado’s is dat balsem op onze ziel. Straks zijn 1 op de 4 mensen nodig voor de zorg. De nadruk komt te liggen op zorgzame gemeenschappen. Bereid je dus voor op de toekomt in de leefomgeving door ruimte te maken voor ontmoeting en samen te werken met buurtbewoners. Ofwel: zorgen voor morgen.

Wies Verbeek – Journalist en schrijver
Wies Verbeek presenteerde enthousiast revolutionaire onderzoeksbevindingen. Elke 10 jaar komen er 2 tot 3 jaar aan levensverwachting bij. Het is gebleken dat 30 % van de genen en 70 % van de levensstijl bepalen hoe oud je wordt. Ouder worden kan een plezierige reis zijn. Dat betekent veel bewegen, nieuwsgierig blijven en betekenisvol ouder worden. Dat zijn maar drie bevindingen van haar lang wetenschappelijk onderzoek dat ze in haar boek helder en met praktische voorbeelden weergeeft. Wies komt op 101 bewezen tips voor een gezond lichaam en een gezonde geest middels: healthy aging. Koester het ouder worden. De deelnemers ontvingen na afloop haar boek: ´n Beetje leuk ouder worden.

Frits de Lange – Universiteit Groningen
Tenslotte legde Frits De Lange uit dat uit ethische perspectief er drie bijna tegenstrijdige scholen voor het oudere te onderscheiden zijn: actief en weerbaar versus aftakeling en isolement versus wijsheid en ego-transcendentie. Frits kiest in zijn boek Eindelijk Volwassen voor de derde school. Als ethicus legde hij uit dat we als samenleving nog geen goed scenario of school hebben voor een zinvolle oude dag. Hoe ronden we plezierig en waardig ons leven af? Kortom: oud worden is geen pretje, maar de enige manier om langer te blijven leven. De eerste fase van het leven is gekenmerkt door groei, ontwikkeling, planning, scholing en vernieuwing. Voor de laatste levensfase gelden nieuwe concepten zoals wijsheid, nederigheid, dankbaarheid, bescheidenheid en altruïsme. Het is de kunst ertoe te willen blijven doen zonder dat het onze ego raakt. Er is geen verhaal over de wijze oudere in de huidige maatschappij en het potentieel van ouderen wordt niet of nauwelijks in organisaties benut. Het is aan de oudere zelf om zichzelf na het pensioen opnieuw uit te vinden en zelf ontmoetingsplekken te creëren.

De drie sprekers gaven de deelnemers nog een bondig advies mee voor de toekomst: Blijf nieuwsgierig. Ga op 22 november stemmen. Sta positief tegenover de ouderdom.

Samen met pianist Richard Hengeveld sloot Joseff Iping (dagvoorzitter) de middag muzikaal af met een prachtig zelfgeschreven en voorgedragen lied. De veertig deelnemers concludeerden: de sfeer was zeer goed en de organisatie in de KGK was perfect. De gezellige borrel was een netwerk event, vergelijkbaar met het Arkin Festival in juni j.l., al was dit wel kleinschaliger en iets rustiger. De deelnemers gingen geïnspireerd, geboeid en verrast naar huis. Er was nog veel om over na te denken.

Tijdens de bijeenkomst werd ook een enquête afgenomen. Hiermee werd geïnventariseerd hoe de bijeenkomst werd ervaren door de pensionado’s. De resultaten van deze enquête lees je hier.

Een visuele impressie van deze bijeenkomst vind je hier.