Resultaten Enquête 2023

Udo Nabitz, Hans Nusselder, Wieke Nolet, Marijke Lans, Joseff Iping

Amsterdam, 20 november 2023, Samenvatting Bevindingen Enquête 2023

Bij de ArkinPlus bijeenkomst in de Keizersgrachtkerk (19 oktober 2023) waren 36 deelnemers. Bij voorbaat hadden 23 personen zich afgemeld per email. Alle 160 leden van de ArkinPlus administratie waren uitgenodigd. Daarnaast waren er 6 sprekers, 5 ArkinPlus leden en 5 KGK stafleden aanwezig op de ArkinPlus bijeenkomst, dus het uiteindelijke gezelschap bestond uit 47 personen.

In de map van de ArkinPlus Bijeenkomst was een papieren enquête beschikbaar. Van de 36 pensionado’s hebben 24 deelnemers de vragen beantwoord (67%). Een uitvoerig rapport over de bevindingen 2021, 2022 en 2023 met de titel “Maak er een traditie van!” werd samengesteld.

De antwoorden op de eerste open vraag “Wat vond je van de 3de ArkinPlus bijeenkomst” waren samengevat:

1. Boeiend, inspirerend, gezellig, goed georganiseerd.
2. Interessant, ontspannen, goede sprekers.
3. Leerrijk, verrassend, verwarmend.

De deelnemers gaven de rapportcijfers:            Inhoud: 8,0  – Vorm: 7,9 – Sfeer:8,3

Alle deelnemers (3 onthoudingen) willen dat de KGK-bijeenkomsten door blijven gaan.
Verder willen 9 deelnemers meehelpen met de ArkinPlus activiteiten.

De volgende activiteiten spreken de deelnemers aan:

 

 

 

 

 

 

 

 

De top 5 activiteiten die de 24 deelnemers aanspreken zijn:

1. Stamtafel Restaurant Freud
2. Informatie via Nieuwsbrief
3. Contact via de Website
4. Betaald/vrijwilligerswerk bij Arkin
5. Activiteiten, uitjes, wandelingen

Interpretaties en conclusies:
De waardering is hoog voor de 3e ArkinPlus bijeenkomst, zoals ook in 2021 en 2022. Alle deelnemers willen dat de KGK-bijeenkomsten ook de komende jaren doorgaan. De prioriteiten van de activiteiten veranderen licht naar stamtafel, nieuwsbrief, website, vrijwilligerswerk en uitjes.

Voor details (e.g. de letterlijke uitspraken van de deelnemers, de interpretaties, conclusies en de acties voor 2024), zie het rapport. De bevindingen kunnen worden gegeneraliseerd naar de 150 leden van ArkinPlus, mits er rekening wordt gehouden met een betrouwbaarheidsinterval van 15%.