Thema: Afscheid van Arkin

Ben je tevreden over uw laatste werkperiode bij Arkin? En hoe heb je je afscheid van Arkin ervaren?

De ervaringen zijn heel divers: van de manier waarop het werk is verlopen in de laatste fase bij Arkin, rond het afscheid/pensionering en daarna. Er zijn veel positieve verhalen: “ik heb veel waardering gekregen, collega’s hebben er werk van gemaakt, het heeft me veel voldoening gegeven”.  Bij verschillende deelnemers is er door Corona helemaal geen aandacht aan het vertrek besteed.  Een aantal deelnemers heeft voor het afscheid zelf de regie genomen. Wie volgt mij op, waar geef ik een afscheidsborrel, wie zal ik uitnodigen, is er geld voor hapjes? Voor de een is dit prima, voor de ander is het een gebrek aan erkenning vanuit de organisatie. Het gaat op veel plaatsen goed, maar helaas niet overal.

Ook zijn er voorbeelden van hoe het niet moet:

 • “Ik had voor mijn pensioen een conflict over boventalligheid, dat is nooit opgelost”
 • “ik wilde mijn pensionering in een jaargesprek bespreken, maar het mocht alleen gaan over mijn te lage productie van het afgelopen jaar”
 • “ik werd boventallig en werd geplaatst in een disfunctionerend team, toen heb ik maar ontslag genomen”
 • “ik wilde een andere urenverdeling bespreken de laatste twee jaar voor pensioen. Dit was onmogelijk, toen ben ik maar helemaal gestopt”

In het algemeen: waardering komt van directe collega’s en HR/Arkin is afwezig en dat geldt ook voor een aantal managers. Duidelijkheid in beleid en continuïteit van leiding zijn hierbij noodzakelijk. Bij verschillende deelnemers is er door Corona helemaal geen aandacht aan het vertrek besteed. Dat is een gemis. Het is de vraag of Arkin alsnog een gebaar kan maken.

Zou u nog iets kunnen/ willen betekenen voor Arkin? Contact houden met Arkin?

De deelnemers zijn gematigd positief maar er is zeker bereidheid bij vitale pensionado’s om nog een taak te vervullen bij Arkin in plaats van een abrupt einde aan de carrière. Enkele reacties:

 • “Ja, zou ik nu wel willen, genoeg ervaring om te delen.”
 • “Zou langer contact willen houden, maar je wordt van alle Arkin communicatie, namen, nummers enz. afgesneden na je ontslag, omdat je telefoon en je account worden verwijderd”
 • “Ik wilde na mijn pensioen nog nuttig zijn en inzetbaar blijven. Dit was onmogelijk volgens mijn manager”
 • “Je mist zo ook de berichten waar ik nog geïnteresseerd in zou zijn.”
 • “Ik ben elders gaan werken, had evt. ook bij Arkin nog wel willen werken.”
 • “Ben bang dat het belastingtarief niet gunstig is, informatie daarover werd mij niet duidelijk.”
 • “Ik ben weer een periode gaan werken bij A

Lees meer over de andere thema’s: