Resultaten Enquête 2022

Udo Nabitz, Hans Nusselder, Marijke Lans, Joseff Iping, Wieke Nolet

Amsterdam, 15 november 2022, Samenvatting Bevindingen Enquête 2022

Bij de ArkinPlus bijeenkomst in de Keizersgrachtkerk (15 september 2022) waren 41 deelnemers. Bij voorbaat hadden 49 pensionados zich aangemeld. 7 deelnemers hebben zich vóór de bijeenkomst afgemeld. Het uiteindelijke gezelschap bestond uit 35 Arkin pensionado’s en 4 gespreksleiders. Daarnaast waren de 4 werkgroepleden en de staf van de Keizersgrachtkerk aanwezig.

In de map van de ArkinPlus Bijeenkomst was een papieren enquête beschikbaar.  Van de 35 pensionado’s hebben 27 deelnemers de vragen beantwoord (80%). Bij de bijeenkomst van 2021 vulden slechts 56% van de pensionado’s de enquête in. De respons was dit jaar dus duidelijk hoger dan in 2021.

Op de vraag naar de ervaringen van de tweede ArkinPlus bijeenkomst had iedereen een positieve mening. Ter illustratie de top drie commentaren:

  1. Prettig om ervaringen te delen. Veel gelijkgestemdheid. Grote herkenning.
  2. Gezellig, informatief, stof tot nadenken, ideeën opdoen.
  3. Cadeau van Arkin, zinnige onderwerpen, leuk om oude collega’s tegen te komen.

De 27 deelnemers gaven hoge rapportcijfers:            Inhoud: 7,5  – Vorm: 8,0 – Sfeer:8,8

De waardering in 2022 ligt hoger dan in 2021:          Inhoud: 7,5 –  Vorm: 7,5 – Sfeer: 8,4

Verder is het interessant om te melden dat 63% van de Arkin pensionado’s in 2022 met andere collega’s of met Arkin zelf contact had. Van de respondenten had 60% behoefte aan meer contact met Arkin pensionado’s gedurende het jaar. 50% van de respondenten gaven aan bereid te zijn om mee te helpen bij toekomstige activiteiten van ArkinPlus.

Alle deelnemer gavens een of meerdere antwoorden op de vraag: Welke activiteiten spreken je aan? Onderstaand de reacties:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de voorkeuren blijkt dat er vooral een wens is om via een regelmatige nieuwsbrief en de website geïnformeerd te worden. De Stamtafel bij Freud werd door 33% van de deelnemers als wenselijk gezien.

Vooral met de voorkeuren lijst heeft de ArkinPlus werkgroep voldoende aanknopingspunten om vorm en inhoud te geven aan de activiteiten van 2023.