Joeke over de digitale vragenlijst

Joeke Meijer werkt als manager bedrijfsvoering bij Mentrum Ambulant. Ze geeft in Amsterdam-Noord leiding aan de FACT-teams en Ondersteuning en Herstel.

Wie ben je en wat doe je bij Arkin?
Ik ben Joeke Meijer en werk nu ruim twee jaar als manager bedrijfsvoering bij Mentrum Ambulant. In die functie geef ik in Noord leiding aan de FACT-teams en Ondersteuning en Herstel. Maar ik werk al bijna twaalf jaar bij Arkin. Via Novarum en Inforsa kwam ik terecht bij Mentrum, eerst bij de Herstelondersteunende Vervolgklinieken en nu dus bij Mentrum Ambulant.

Je houdt je ook bezig met digitale zorg, wat doe je precies?
Ik ben betrokken bij de uitrol van het programma Karify binnen Mentrum en houd me vooral bezig met de digitale vragenlijst. Dat is een intakevragenlijst die we voorafgaand aan de intake naar cliënten kunnen versturen via Karify. De afgelopen periode hebben we een pilot gedaan in combinatie met de integrale intake bij FACT Noord. Aan de hand van de uitkomsten en de doorontwikkeling van de integrale intake wordt er binnenkort een nieuwe versie bij heel Mentrum ambulant in gebruik genomen. We staan dus nog aan het begin van de implementatiefase.

Wat kwam er uit de pilot met de digitale vragenlijst?
We zagen dat 100% van onze EPA-populatie (ernstige psychische aandoeningen) de vragenlijst had geopend, alleen leverde maar 50% de vragenlijst in. Daarom ben ik de vragenlijst gaan evalueren. Het viel met op dat het een hele lange lijst was die je alleen aan het eind kon inleveren. Ik heb deze nu opgesplitst in kleine modules die per onderwerp ingeleverd kunnen worden. Ook heb ik de vragen gefinetuned en cliëntvriendelijker gemaakt. In samenwerking met het buurtteam heb ik bijvoorbeeld gekeken hoe we de maatschappelijk-sociale vragen over schulden goed kunnen uitvragen bij onze cliënten. We hebben vragen over financiële problemen opgesplitst in een aantal vragen, bijvoorbeeld of iemand elke maand alle rekeningen kan betalen en altijd boodschappen kan doen.

Kun je nog iets meer vertellen over de vragenlijst?
De opzet is vanuit herstelperspectief. De eerste vraag is ‘Wat wilt u veranderen in uw leven?’, vervolgens vragen we naar sociaal-maatschappelijke aspecten en middelengebruik. Ook dat hebben we verder gespecificeerd dan alleen ‘Gebruikt u softdrugs?’, want wij verstaan daar misschien iets anders onder dan onze EPA-populatie. Ook vragen we of iemand mensen om zich heen heeft die tot steun zijn met daarbij de uitnodiging iemand mee te nemen naar het intakegesprek. Op die manier geven we meteen al vorm aan onze visie op triadisch werken.

Wat zijn de voordelen voor behandelaren?
Als cliënten de digitale vragenlijst voorafgaand aan de intake al invullen, kunnen behandelaren duidelijk zien waar de aandachtspunten liggen en daar in het gesprek dieper op ingaan. Ook maakt de digitale vragenlijst duidelijk of er mogelijkheden zijn voor blended care, ook als een cliënt de vragenlijst niet invult. Blended care betekent een combinatie van zowel fysieke als online behandeling. Als iemand geen computer heeft of niet weet hoe het werkt, is dit een punt van aandacht. Niet dat wij een cliënt digitaal vaardig moeten maken, maar we kunnen iemand wel verwijzen naar het buurtteam of de Helpdesk Digitale Zorg voor ondersteuning. Daarnaast kunnen wij vooraf screenen of er behoefte is aan een gesprek met het buurtteam, Roads en/of de ervaringswerker. Deze afspraken kunnen dan meteen aan het begin van de behandeling worden gepland.

Waar komt jouw drijfveer voor digitale zorg vandaan?
De uitdaging in de zorg is groot: met dezelfde middelen meer cliënten moeten behandelen. Daarnaast zie ik dat de druk onder medewerkers heel hoog is, dus probeer ik als manager te kijken waar de mogelijkheden liggen om de druk een beetje van de ketel te halen. Digitale zorg kan ons hierbij helpen. Als je blended care goed inzet bij de juiste cliënten, ontlast dat uiteindelijk de medewerker, want de cliënt doet meer zelf.

Heb je nog ambities op het gebied van digitale zorg?
Mijn ambitie is nu dat de digitale vragenlijst goed geïmplementeerd is en een vaste werkwijze is geworden. Verder droom ik ervan om blended care binnen Mentrum meer vorm te geven en word ik heel enthousiast van de mogelijkheden van de VR-technologie.