Marike over digitale zorg bij Arkin Jeugd & Gezin

Marike Wisman, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Arkin Jeugd & Gezin, is ervan overtuigd dat digitale zorg de drempel voor jongeren in de ggz kan verlagen. Daarom zet ze zich volop in voor het implementeren van digitale zorg bij Arkin Jeugd & Gezin en doet ze promotieonderzoek naar een online interventie voor jongeren.

Wie ben je en wat doe je bij Arkin?

Ik ben Marike Wisman en ik werk als klinisch psycholoog (KP) en psychotherapeut bij Arkin Jeugd en Gezin (J&G). Al tijdens mijn vierjarige opleiding tot KP binnen J&G heb ik meegedacht hoe we de digitale zorg een boost konden geven. Begin 2018 was er nog helemaal geen e-health beschikbaar binnen Arkin J&G. Gelukkig staat de digitale zorg inmiddels hoog op de agenda en mag ik me nu product owner noemen, wat betekent dat ik inhoudelijk verantwoordelijk ben voor alle ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg bij J&G. Daarnaast doe ik promotieonderzoek naar een online interventie voor jongeren.

Waar komt die gedrevenheid voor digitale zorg vandaan?

Ik ben ervan overtuigd dat digitale zorg de drempel voor jongeren in de ggz kan verlagen. Het maakt de zorg toegankelijker en het sluit goed aan bij de levensstijl van jongeren. Ze hebben de zorg altijd binnen handbereik op het moment dat ze het nodig hebben. Daarbij kunnen we de jongeren veel meer eigenaar laten worden van hun eigen proces. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat blended zorg even effectief is als face-to-facezorg én een aanvullende online/blended therapie de behandeling mogelijk zelfs effectiever kan maken. Kortom: ik ervaar als behandelaar de meerwaarde en zie ook de wetenschappelijke evidentie ervan.

Kun je iets vertellen over je promotieonderzoek?

De afgelopen vier jaar hebben we een pilotonderzoek (RCT) gedaan naar een online emotieregulatietraining als aanvulling op de reguliere behandeling bij jongeren tussen de 14 en 18 jaar met een depressie of angststoornis. Daarbij zien we dat de jongeren die ook de online interventie volgden in een half jaar tijd een significant grotere klachtenafname hadden dan de jongeren die alleen een face-to-facebehandeling kregen. Dit benadrukt de mogelijke meerwaarde van digitale zorg. Met de input van een aantal jongeren en behandelaren hebben we vervolgens een hele nieuwe blended emotieregulatietraining (E-TRAIN) gemaakt. De effectiviteit van deze interventie wordt momenteel onderzocht in een multicenter studie, waarbij Julie Emmelkamp en ik betrokken zijn als promovenda. Binnen Arkin is dr. Carolien Christ betrokken als co-promotor en prof. dr. Jack Dekker als promotor.

Leverde het onderzoek nog andere informatie op?

Zeker, we hebben behandelaren en jongeren bijvoorbeeld ook gevraagd hoe ze het liefst de digitale zorg aangeboden krijgen, via een app of de computer. Grappig genoeg waren de behandelaren ervan overtuigd dat jongeren alleen de app zouden gebruiken, maar ongeveer de helft van de jongeren gaf aan dat ze de module toch liever op hun laptop wilden volgen omdat ze dan een groter scherm hebben, ze er meer voor gaan zitten en het daardoor minder verweven is met hun gewone leven.

Welk platform gebruiken jullie voor digitale zorg?

Binnen J&G gebruiken we Jouw Omgeving in plaats van Karify. Daarvan is ook een app die we binnen de behandeling kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om op een veilige manier te chatten. Dat sluit heel mooi aan bij jongeren omdat we merken dat zij liever chatten dan bellen of mailen en dan is dit een goed en veilig alternatief. Ik vind dat we als behandelaren de verantwoordelijkheid hebben jongeren uit te leggen dat WhatsApp niet veilig is en we hiervoor dus Jouw Omgeving gebruiken.

Jullie zijn 1 november live gegaan met het nieuwe Warm Welkom van J&G, kun je daar iets over vertellen?

De Warm Welkom-module neemt de jongeren en hun ouders als het ware bij de hand. Tijdens een rondleiding door Arkin Jeugd en Gezin krijgen ze bijvoorbeeld uitleg over onze verschillende teams en specialismen, over hoe een intakegesprek eruit ziet, wat ze tot die tijd kunnen doen en hoe hun route er verder gaat uitzien. Dat is nu veel uitgebreider dan het oorspronkelijke Warm Welkom. Nieuw is de pre-intake vragenlijst voor zowel jongeren als ouders. Hier worden vragen gesteld over de gezinssituatie en dergelijke, maar ook over de hulpvraag. Ze kunnen aangeven wat zij denken dat er nodig is en waar ze naartoe willen. Dit geeft de behandelaren en intakers al heel veel voorinformatie, waardoor de inhoud van het intakegesprek en het vervolg veel beter aansluit op de jongeren en hun ouders. Ook nieuw is de zelfhulpmodule die jongeren in de wachttijd kunnen gebruiken. Daarin zitten bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, een emotiedagboek en een G-schema, waarmee jongeren aan de hand van oefeningen meer inzicht krijgen in oorzaak en gevolg van bepaalde gebeurtenissen.

Is het leuk om hieraan te werken?

Heel leuk! Ik werk samen met een hele leuke club collega’s, de zogenoemde ambassadeurs van Jouw Omgeving, die zich inzetten voor deze innovatieve ontwikkelingen. We zijn nu bijvoorbeeld bezig om een blended behandeling voor verslavingsproblematiek bij jongeren te maken. Ook kijken we of we digitale zorg kunnen inzetten bij ons eetstoornissenteam. Voor beide geldt dat daar al volwassenmodules voor zijn, maar voor jeugd is het net weer anders. Daarbij verschilt het ook nog eens per leeftijd, want een kind van 8 heeft iets anders nodig dan een jongere van 21. Uiteraard is er in het kader van ontwikkeling veel samenwerking met andere specialismen, zoals Jellinek, Novarum en NPI.