Anne over het Warm Welkom van Novarum

Anne Peerdeman, GZ-psycholoog en regiebehandelaar bij Novarum, werkt mee aan de ontwikkeling van Warm Welkom-modules in Karify. In het onderstaande interview vertelt ze hierover.

Wie ben je en wat doe je bij Arkin?

“Ik ben Anne Peerdeman en ik werk inmiddels drie jaar als GZ-psycholoog en regiebehandelaar bij Novarum. Ik zie cliënten voor behandeling en voer samen met de masterpsychologen de intakegesprekken. Daarnaast werk ik binnen Novarum aan een aantal projecten op het gebied van digitale zorg, waaronder de ontwikkeling van onze twee Warm Welkom-modules in Karify.”

Kun je iets vertellen over jullie Warm Welkom-modules?

“We zijn eind vorig jaar begonnen met het Warm Welkom tot aan intake: een module met informatie binnen Karify. Cliënten krijgen deze module zodra de CAA een intakegesprek bij ons inplant. Het is bedoeld om cliënten beter voor te bereiden op de intake. Afgelopen april is het tweede deel van het Warm Welkom toegevoegd, dat de intaker klaarzet zodra een cliënt het adviesgesprek heeft gehad. Deze module geeft informatie over de specifieke behandeling waar de cliënt voor is geïndiceerd. Tegelijkertijd krijgt de cliënt een module met een aantal vragen over het boek dat we aanraden in de meeste behandelingen. Zo stimuleren we cliënten in de wachttijd al met dit boek aan de slag te gaan.”

Waarom is dat belangrijk?

“Het is voor cliënten spannend om dingen te veranderen en ze hebben met hun aanmelding een grote stap gezet. Omdat de wachttijd tot de start van de behandeling na het adviesgesprek soms oploopt tot een half jaar, wil je cliënten gemotiveerd en betrokken houden. Met het Warm Welkom kunnen ze dus al gerichter aan de slag met het boek, informatie vinden over wat de behandeling inhoudt en de voorwaarden doornemen. Het is bijvoorbeeld zonde als cliënten bij de start van de behandeling net bijna met een nieuwe baan beginnen of op vakantie gaan waardoor er minder ruimte is voor de behandeling. Op die manier draagt het Warm Welkom bij aan een goed begin van het behandeltraject.”

Wat zijn de voordelen voor behandelaren?

“Onderdeel van het eerste deel van het Warm Welkom is een digitale pre-intake met vragen die ook tijdens het intakegesprek aan de orde komen. Daardoor hebben cliënten al nagedacht over hun hulpvraag en weet een behandelaar waar de focus ligt in het gesprek. Daarnaast is het Warm Welkom handig bij de overbruggingscontacten. In de tijd tussen intake en behandeling neemt de intaker om de zoveel tijd telefonisch contact op met cliënt om te vragen hoe het gaat. In dit contact kan nu ook worden gerefereerd aan het digitale Warm Welkom en de module behorend bij het boek. Dat maakt het gesprek makkelijker. Ten slotte krijgen cliënten bij het kennismakingsgesprek, vlak voordat de behandeling start, heel veel informatie over wat zij in de behandeling gaan doen. Het helpt als ze deze info al een keer hebben doorgenomen en nog een keer rustig kunnen nalezen in Karify. Daarmee leggen we meer autonomie bij de cliënt.”

Wat zijn de reacties op de modules?

“Ik krijg met name positieve reacties van behandelaren op de pre-intake in het eerste deel van het Warm Welkom. Dat ondersteunt hen. Ook van cliënten heb ik daarop een aantal positieve reacties ontvangen. Ik hoor terug dat cliënten het echt fijn vinden om via de vragenlijst alvast na te denken over wat ze willen bereiken en onder woorden te brengen hoe hun klachten er op dat moment uitzien. Het tweede deel van het Warm Welkom is nog te kort in de lucht om daar al veel over te kunnen zeggen, al zijn behandelaren zeker enthousiast over de inhoud.”

Het is dus goed ontvangen, waar liggen de uitdagingen?

“Hoewel de intakers enthousiast zijn over het Warm Welkom en de toegevoegde waarde ervan inzien, kost het, zoals met zoveel nieuwe werkwijzen, nog tijd om het Warm Welkom Novarum-breed te implementeren en te laten leven binnen de organisatie. Al zien we gelukkig een stijgende lijn. Er zijn steeds meer collega’s die merken dat het in het begin wat extra tijd kost om je te verdiepen in het Warm Welkom maar als je eenmaal weet hoe je dit moet doen, het uiteindelijk iets oplevert.”