Signaleringswijzer psychische kwetsbaarheid

Vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken van psychische klachten

Voor wie?

Deze basistraining is bedoeld voor verschillende doelgroepen zoals beroepskrachten of vrijwilligers die werken met volwassenen die risico lopen op het ontwikkelen van psychische klachten zoals stress, somberheid of angst.
Voor studentenverenigingen bieden we deze training op maat aan.

Doel van de training

  • Kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van (vroeg)signalering van psychische klachten, bespreekbaar maken en toeleiding

Inhoud

  • Belang van (vroeg)signalering van psychische klachten
  • Risicofactoren
  • Signaleren, waarnemen en bespreken
  • Motiveren en gespreksvoering (optioneel)
  • Toeleiding en doorverwijzing

Duur & groepsgrootte

De training duurt 1 dagdeel en is bestemd voor min. 8  en max. 15 deelnemers.

Kosten

Voor beroepskrachten kost de training € 100  per deelnemer (exc. BTW). Voor vrijwilligers is de training gratis.

Uitvoerder

Preventiemedewerkers Arkin preventie volwassenen.

Accreditatie

Ja, deze cursus is geaccrediteerd.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Mirjam Algera
T:  020-5901330 (Secretariaat Preventie)
E: preventie@arkin.nl