Workshop Omgaan met verward gedrag

Deze workshop en voorlichting is in samenwerking met Arkin Preventie volwassenen, Arkin Zorgtoeleiding, Mentrum FACT, Roads, Team ED (en Wijk-GGD’er Vangnet & Advies).

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers die in hun werk te maken krijgen met mensen met verward gedrag.

Doel van de workshop

  • Kennis  en vaardigheden vergroten op het gebied van omgaan met verward gedrag
  • Stigma en taboe bespreekbaar maken
  • Inzicht vergroten in route naar hulp en ondersteuning
  • Zorg meldingen in de wijk, waar meld je welke zorgen, wie pakt het op, wat doet Arkin, Zorgtoeleiding en wat doet Vangnet en advies de wijk-ggd’er.

Inhoud

  • Wat verstaan we onder verward gedrag?
  • Ervaringsverhaal
  • Bespreken van do’s en don’ts in de communicatie aan de hand van praktijkvoorbeelden
  • Overzicht van hulp en ondersteuningsmogelijkheden

Duur & groepsgrootte

De workshop duurt 2 uur en is bestemd voor min. 15 en max. 30 deelnemers.

Kosten

De kosten voor het faciliteren van deze workshop zijn in overleg te bepalen. De workshop kan 1 maal per jaar per regio worden aangeboden in samenwerking met de lokale partners.

Uitvoerder

Preventiemedewerkers Arkin preventie volwassenen, met betrokken partners, o.a. Arkin Zorgtoeleiding, GGZ-coaches, Mentrum FACT, Team Ed (en in 2020 ook Vangnet Wijk-ggd’er).

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Mirjam Algera
T:  020-5901330 (Secretariaat Preventie)
E: preventie@arkin.nl