Bouwstenen voor een GGZ vriendelijke wijk

Voor wie?

Voor beroepskrachten en vrijwilligers binnen het sociaal domein.

Doel van de training?

Door het vergroten van kennis en vaardigheden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid ontstaat meer begrip voor deze doelgroep. Door mensen met een psychische kwetsbaarheid te betrekken, dragen we bij aan hun herstel en aan een GGZ-vriendelijke wijk, waar iedereen mee kan doen op een manier die bij hem of haar past. Deze training is onderdeel van de aanpak W in de wijk: https://w-indewijk.nl/

Inhoud

  • Informatie over de GGZ
  • Wat draagt bij aan herstel?
  • Hoe ga je om met psychische kwetsbaarheden?
  • Oefenen met communicatievaardigheden
  • Hulp en ondersteuningsmogelijkheden

Duur & groepsgrootte

De training duurt 2 dagdelen en is bestemd voor min. 8  en max. 15 deelnemers.

Kosten

Voor beroepskrachten kost de training €100  per deelnemer (exc. BTW)

Voor vrijwilligers is de training gratis.

Uitvoerder

Preventiemedewerkers Arkin preventie volwassenen en een ervaringsdeskundige. In samenwerking met een GGZ coach en een welzijnscoach.


Contact:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Mirjam Algera
T:  06-11917101
E: mirjam.algera@arkin.nl