Coronavirus updates

Arkin omvat 12 specialismen die samen het hele spectrum van de ggz beslaan. Hieronder vind je voor alle 12 specialismen de laatste updates met betrekking tot corona. Achter iedere nieuwsupdate wordt aangegeven voor welk specialisme de update geldt. De niet overkoepelende, specialisme-specifieke updates vind je ook terug op de websites van de specialismen zelf  onder de nieuwssectie.

Onze zorg gaat in deze periode zoveel mogelijk door.

We blijven gedurende deze periode zoveel mogelijk aanbieden, voor zover dat kan.

Informatie voor verwijzers   |   Initiatieven voor cliënten (aanbod op afstand) |  Informatie voor naasten (aanbod op afstand)