Dossierinzage Arkin via PGO

Vanaf januari kunnen cliënten van Arkin onderdelen van hun zorgdossier bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving, ofwel PGO. Daarmee geeft Arkin als een van de eerste zorginstellingen cliënten inzicht in hun gezondheid, aandoening en behandeling, waardoor zij zich meer betrokken voelen.

Een PGO is een app of website waarin iedere burger zelf zijn eigen gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners heel handig bij elkaar op één plek kan verzamelen en bekijken. Dus van de huisarts, medisch specialist en fysiotherapeut en nu dus ook van Arkin. Cliënten maken zelf een keuze welke PGO ze willen gebruiken.

In een PGO zijn onderdelen van het zorgdossier zichtbaar. Bijvoorbeeld de behandelaren, klachten en diagnoses en laboratoriumuitslagen zoals bloeduitslagen. De komende maanden maakt Arkin steeds meer onderdelen van het dossier beschikbaar voor de PGO’s. In de loop van dit jaar krijgen cliënten ook toegang tot het cliëntportaal van Arkin. ​​​Dit is een beveiligde online omgeving waarin een cliënt inzage heeft in de eigen medische gegevens die in het informatiesysteem van Arkin staan.

Arkin wil het zo gemakkelijk mogelijk maken voor haar cliënten en gelooft dat als informatie proactief met cliënten wordt gedeeld dit van toegevoegde waarde is voor de kwaliteit van zorg. Door cliënten inzicht te geven in specifieke informatie over bijvoorbeeld hun gezondheid, aandoening en behandeling, geeft Arkin cliënten (zelfstandig of met hulp van een zorgprofessional) een belangrijkere rol in hun eigen zorgproces.