Maatregelen corona 5 november

Hierbij informeren wij u graag over de stand van zaken van onze coronamaatregelen en over de stappen die wij nemen om de zorg bij Arkin te continueren binnen de normen van de overheid en conform ggz-richtlijnen.

Het coronavirus dwingt ons tot flexibiliteit en waakzaamheid. Door van tevoren stappen te ondernemen, kunnen we onze zorg veilig blijven voortzetten en nieuwe cliënten blijven ontvangen. Hieronder staan onze maatregelen.

Arkin werkt volgens de landelijke richtlijnen

Onze medewerkers houden zich aan de landelijk ingestelde coronarichtlijnen. Dit betekent dat we zoveel mogelijk vanuit huis werken en digitale hulpmiddelen inzetten waar het kan. Waar dit niet mogelijk is, treffen we voorzieningen om veilige ontmoetingen mogelijk te maken. Ons voornaamste uitgangspunt is dat iedereen de behandeling krijgt die hij of zij nodig heeft.

Intakes en behandelingen online of face-to-face

De intakes en behandelingen kunnen zowel in levende lijve als via beeldbellen plaatsvinden. We hebben de capaciteit voor beeldbellen vergroot ten opzichte van dit voorjaar en onze client support desk biedt cliënten technische ondersteuning aan bij het beeldbellen. De mogelijkheden worden altijd met de cliënt besproken.

Groeps- en dagbehandelingen gaan door

Naast de individuele behandelingen gaan ook de groepsbehandelingen en dagbehandelingen door, binnen de richtlijnen van de coronamaatregelen. Dit betekent dat de groepen niet groter zijn dan 3 personen, we 1,5 meter afstand blijven houden van elkaar, we mondkapjes dragen binnen onze gebouwen en gebruikmaken van desinfectiemiddelen.

Klinische zorg

Tot op heden loopt de klinische zorg goed door en hoeft er geen zorg worden afgeschaald. We blijven voortdurend controleren om besmettingen tegen te gaan of te beperken. We hebben hiervoor de speciaal ingerichte Somatisch Psychiatrische Opname COVID-19 Kliniek (SPOCK). Deze blijft beschikbaar, maar tot nu toe is daar gelukkig niet veel gebruik van gemaakt.

Bezoek aan de klinieken blijft mogelijk, uiteraard wel met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen.

Vragen over de maatregelen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u gerust contact opnemen met ons Kernteam Corona via infocorona@arkin.nl. Informatie over het verwijzen van cliënten vindt u op www.verwijzers.arkin.nl of u kunt bellen naar 020-590 55 55 (ma t/m vrij 8:30 tot 17:00 uur).