Naastenconsulent

Veel teams binnen Arkin beschikken over een naastenconsulent. Een naastenconsulent zorgt ervoor dat er binnen de teams aandacht is voor familie en naasten. De consulent adviseert collega’s in het naastenbeleid van Arkin. Als je meer wilt weten over wat de naastenconsulent kan bieden, dan kun je dat vragen aan de behandelaar. Ook kun je kijken op de website van het specialisme waar je naaste in behandeling is. Als een cliënt geen contact met familie of naasten wil kan de consulent of een behandelaar altijd een luisterend oor bieden, algemene informatie geven over de behandeling van de desbetreffende locatie en over het ondersteuningsaanbod voor naasten van Arkin. Uiteraard wordt niets verteld over het ziektebeeld of de behandeling van de cliënt als deze dat zelf niet wil.