Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon (FVP) is voor naasten van mensen met psychiatrische aandoeningen die in behandeling zijn binnen Arkin. De familievertrouwenspersoon biedt ondersteuning aan naasten van mensen:

 • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel
 • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
 • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven

Naasten van de patiënten die behandeld zijn op vrijwillige basis kunnen bellen voor advies en telefonisch consult.

De familievertrouwenspersoon kan helpen als je vragen hebt over de zorg van je partner, kind, ouder, ander familielid, vriend of buur. Daarnaast kun je hier terecht als je even niet meer weet waar je moet zijn of als je een probleem of klacht hebt met de hulpverlener of behandelaar.

De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en is dus niet werkzaam bij Arkin. De familievertrouwenspersoon is aangesloten bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen en is aan privacyregels gebonden. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Waarvoor kan ik terecht bij de familievertrouwenspersoon?

Je kunt bij de fvp terecht als je:

 • Sociaaljuridische vragen hebt over je rechten als familie of over de rechten van de cliënt. Ook kun je vragen over mentorschap, bewindvoering, indicaties en andere sociale zaken stellen
 • Vragen hebt over de opname en behandeling van de cliënt
 • Je ontevredenheid bekend wil maken bij de hulpverlening of een klacht wil indienen over de behandeling van de patiënt of bejegening van jezelf
 • Behoefte hebt aan het luisterend oor of ondersteuning

De familievertrouwenspersoon geeft informatie, denkt met jou mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen jou en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure. Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

 • Samen met jou de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor bespreekt
 • Bemiddelt als jij een conflict hebt met de behandelaar of instelling
 • Ondersteunt in het contact met behandelaar
 • Bijstaat bij het indienen van een klacht

Contactgegevens familievertrouwenspersoon

Je bereikt de familievertrouwenspersoon via O.Khaiboulov@familievertrouwenspersonen.nl of  06 110 531 78 (Werkdagen: ma, di, do, vr).

Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vind je op de site www.lsfvp.nl of bel de helpdesk 0900 333 2222 (€0,10 p/m).