Virtuele Arkin Huis benoemd tot ‘Koploper’

Het Virtuele Arkin Huis is gisteren door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport officieel tot ‘Koploper’ benoemd! Tijdens de ‘Koplopersbijeenkomst’ presenteerden Arthur Postmus (directeur BITS) en Roeland Bloemen (psychiater) dit waardevolle initiatief samen aan de aanwezigen.

Koplopersbijeenkomst in Gasfabriek, Deventer

Het Virtuele Arkin Huis
Het Virtuele Arkin Huis is een digitale omgeving die de cliënt onder andere verwelkomt, helpt triageren en ondersteunt bij intake, behandeling en nazorg. Het bijzondere is dat het door behandelaren (via use-cases) is opgebouwd, en dat zij dus betrokken en gemotiveerd zijn om het te gebruiken.

Benieuwd naar ons verhaal?
Lees dan: Arkin: Digitale zorg in het Virtuele Arkin Huis (actieleernetwerk.nl).