Wat gebeurt er met mijn gegevens die richting de NZa worden gestuurd?

In de media is veel aandacht geweest voor de regeling binnen het Zorgprestatiemodel, die alle ggz-instellingen verplicht om gegevens over cliënten aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit NZa.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft positief geoordeeld over die verplichting. Arkin is daarom verplicht om voor 1 september 2023 gegevens aan te leveren aan de NZa.

Cliënten kunnen desgewenst individueel bezwaar maken tegen het delen van bepaalde gegevens door deze privacyverklaring in te vullen en mee te nemen naar de behandelaar. Cliënten die gebruik willen maken van deze optie, vragen we nadrukkelijk om voor 15 augustus 2023 een ingevulde privacyverklaring aan te leveren bij de behandelaar. De behandelaar zal ervoor zorgen dat de verklaring in het medisch dossier komt en er geen behandelinhoudelijke informatie aan de NZa wordt aangeleverd.

Voorwaarden
De zorgautoriteit heeft verklaard dat zij nooit gegevens zullen ontvangen die rechtstreeks te herleiden zijn tot individuele cliënten. Ook verklaarde de NZa dat de veralgemeniseerde informatie die zij ontvangen, nooit gekoppeld wordt aan bestanden waarmee de informatie alsnog tot individuele personen te herleiden zou zijn. Ook stelde de AP andere strenge voorwaarden. Zo mag de NZa bijvoorbeeld slechts gegevens over de periode van één jaar opvragen (namelijk 1 juli 2022 tot 1 juli 2023).

Folder
Meer informatie over welke gegevens wel/niet worden aangeleverd, lees je in de folder van de NZa. Bekijk hier de folder.

Bezwaar
Cliënten kunnen desgewenst individueel bezwaar maken tegen het delen van deze gegevens. Deze privacyverklaring kun je invullen en meenemen naar je behandelaar. De behandelaar zal ervoor zorgen dat de verklaring in het medisch dossier komt en dat er geen behandelinhoudelijke informatie aan de NZa wordt aangeleverd. Als je van deze optie gebruik wil maken, vragen we je nadrukkelijk om voor 15 augustus 2023 een ingevulde privacyverklaring aan te leveren, zodat jouw gegevens buiten beschouwing kunnen worden gelaten.

Privacyreglement
Lees hier het privacyreglement.

Vragen? Neem contact op via info@arkin.nl.