Wat gebeurt er met mijn gegevens die richting de NZa worden gestuurd?

In de media is veel aandacht geweest voor de regeling binnen het Zorgprestatiemodel, die alle ggz-instellingen verplicht om gegevens over cliënten aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit NZa. Na een positief oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens zullen wij deze gegevens medio 2023 gaan aanleveren aan de NZa.

Cliënten kunnen desgewenst individueel bezwaar maken tegen het delen van deze gegevens. Deze privacyverklaring kun je invullen en meenemen naar je behandelaar. De behandelaar zal ervoor zorgen dat de verklaring in het medisch dossier komt en er geen gegevens aan de NZa worden aangeleverd.