Dick Veluwenkamp: ‘Meer vertrouwen in zorgprofessionals bij maken nieuwe wetten’

Bij het maken van nieuwe wetten moeten professionals in de ggz meegenomen worden in de besluitvorming en beleidsmakers moeten vertrouwen hebben in het kunnen van de behandelaar. Dit zegt Dick Veluwenkamp, voorzitter Raad van Bestuur van Arkin, in een interview met Zorgvisie. Hier delen wij een samenvatting van dit interview.

Meer papierwerk

Dick merkt op dat de nieuwe wetten op papier goed lijken, maar in de praktijk voor meer papierwerk en administratie zorgen. Met het project ‘Arkin Ontregelt’ leken zijn we in 2019 goed op weg te zijn gegaan om de onnodige administratiedruk te verlagen. Met dit project werd tot wel 51 minuten tijdwinst geboekt, die weer gebruikt kon worden om meer cliënten te helpen (zeer gunstig voor de wachttijden en het werkplezier van de zorgprofessionals) en ook beter te kunnen helpen door bijvoorbeeld meer (persoonlijke) aandacht. Door de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) lijkt deze tijdswinst voor een groot deel teniet gedaan te zijn.

Met de Wvggz kwamen meer formulieren die ingevuld moesten worden, waarvan volgens Dick niet helemaal duidelijk is wat de meerwaarde van deze formulieren is. Er werd daarom besloten de wet niet meer één-op-één te volgen, maar juist te kijken naar de essentie van de wet: meer vakmanschap en vertrouwen in de behandelaar.

Meer vertrouwen in de professional

Volgens Veluwenkamp had dit voorkomen kunnen worden door voordat de wet werd ingevoerd eerst met de zorgprofessional om de tafel te gaan zitten en te kijken waar behoefte naar is en of een nieuw formulier invullen wel zin heeft. Hij ziet het daarom graag dat de politiek de zorgprofessional meeneemt tijdens de besluitvorming. Dit wekt vertrouwen op en zorgt ervoor dat zorgprofessionals in de zorg willen en blijven werken. En dat is belangrijk voor het personeelstekort in de zorgbranche.

Het verhelpen van de administratieve druk, het personeelstekort en de oplopende wachttijden zijn volgens Dick niet iets dat slechts één partij alleen kan doen. ‘Het is een samenspel tussen ggz-aanbieders en andere betrokkenen zoals huisartsen, gemeenten en verzekeraars die op een andere manier moeten samenwerken dan nu gedaan wordt, maar je moet wel gezamenlijk verantwoordelijkheid houden.’

Het volledige artikel is te lezen op de website van Zorgvisie. Let wel, het is een premiumartikel dus alleen te lezen voor wie een abonnement heeft.