Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon (fvp) biedt naasten ondersteuning in het kader van de Wet verplichte ggz. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en is aangesloten bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. U bereikt de familievertrouwenspersoon via O.Khaiboulov@familievertrouwenspersonen.nl of 06 110 531 78. Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vind je op de site www.lsfvp.nl.