Veel gestelde vragen over de factuur

Wanneer je zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt, naar aanleiding van de door Arkin geleverde zorg, kan dit vragen bij je oproepen. Wij hebben daarom de meest voorkomende vragen en antwoorden in een overzicht gezet. Heb je een andere vraag dan kun je mailen naar klachtenfacturatie@arkin.nl.

Waarom staat er Stichting Arkin op mijn declaratie van de zorgverzekeraar?
Stichting Arkin is de overkoepelende naam van onze organisatie en bestaat uit de volgende specialismen: Jellinek, PuntP, Mentrum, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, Arkin Ouderen, Arkin Jeugd&Gezin, Inforsa, Arkin BasisGGZ, Novarum, NPI, Sinai.

Wordt mijn zorg vergoed?
De zorg die Stichting Arkin levert, wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekering wel bij u in rekening gebracht.

Wordt mijn eigen risico aangesproken als ik een intakegesprek en/of behandeling krijg bij Stichting Arkin?
Ja, het eigen risico wordt aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt. Heeft u bijvoorbeeld een intake gehad in 2020 en de behandeling wordt in 2021 afgesloten, zal het eigen risico van 2020 worden aangesproken.

Ik heb alleen een intake gehad, mijn behandeling is niet gestart. Waarom moet ik toch mijn eigen risico betalen?
De declaratie is een optelling van alle bestede tijd. Dat er uiteindelijk geen behandeling tot stand is gekomen kan vervelend zijn. Helaas is het voor Stichting Arkin geen reden om geen factuur te sturen.

Kan ik een vraag stellen over de declaratie van een familielid (zoon, dochter, partner etc)?
In verband met de privacywetgeving (AVG) mogen wij geen informatie verstrekken zonder toestemming van de cliënt (>12 jaar). Met toestemming van de cliënt kunnen wij deze informatie wel verstrekken.

Waarom wordt er meer tijd gedeclareerd dan het daadwerkelijke tijd besteedt aan mijn behandeling?
Niet alleen behandelcontacten, de intake, beeldbellen, appcontact of mailcontact (directe tijd) maar ook de overlegmomenten en de tijd die besteed wordt aan het schrijven van een brief, cliëntbespreking, uitwerken van het verslag etc. (indirecte tijd), worden toegevoegd aan de declaratie. Kortom, alle activiteiten die de hulpverlener uitvoert ten behoeve van een zo goed en volledige mogelijke dossiervoering, wordt als onderdeel van de behandeling geregistreerd. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen directe tijd, indirecte tijd. Alles bij elkaar bepaalt het aantal geregistreerde minuten en dus de hoogte van de declaratie.

Wat is het verschil tussen directe en indirecte tijd?
Directe tijd is de tijd die geregistreerd is n.a.v. behandelcontacten, de intake, beeldbellen, appcontact of mailcontact. Indirecte tijd is de tijd die geregistreerd is n.a.v. overlegmomenten en de tijd die besteed wordt aan het schrijven van een brief, cliëntbespreking, uitwerken van het verslag etc.

Ik ben door de politie/het ziekenhuis/huisarts naar de Crisisdienst van Stichting Arkin verwezen. Krijg ik hiervoor een rekening?
Ja, het eigen risico, als gevolg van het verlenen van crisiszorg, wordt aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt. Dit geldt ook als u alleen een consult hebt gehad bij de Crisisdienst.

Wat zijn de tarieven voor de SGGZ en de BasisGGZ?
De tarieven voor zowel de BasisGGZ als de SGGZ worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Deze max tarieven gelden voor alle GGZ-instellingen in Nederland. Een overzicht van de tarieven kunt u vinden op de website van de NZA:

Wat kost mijn intake en/of behandeling bij Stichting Arkin?
Het is niet mogelijk om van te voren te zeggen wat een behandeling gaat kosten. De factuur is namelijk een optelling van alle minuten die aan de behandeling besteed worden, niet alleen de intake en behandelcontacten (directe tijd), maar ook de overlegmomenten, en de tijd die besteed wordt aan het schrijven van een brief, worden hierin geregistreerd (indirect tijd). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen directe tijd en indirecte tijd. Ook is de factuur afhankelijk van de combinatie tussen de geregistreerde minuten en de gestelde diagnose.

Wanneer ontvang ik een rekening?
De facturen worden altijd achteraf opgemaakt over de voorlaatste periode van maximaal 365 dagen. Dat wil zeggen dat wij ná 365 dagen de factuur versturen naar uw zorgverzekeraar óf als u korter in behandeling bent dan 365 dagen, wordt de factuur verstuurd zodra de behandeling is afgerond en u administratief bent uitgeschreven uit ons registratiesysteem. Zodra uw zorgverzekeraar onze declaratie heeft verwerkt, ontvangt u van uw zorgverzekeraar binnen enkele weken een declaratieoverzicht.

Wat kost een behandeling bij de BasisGGZ?
BasisGGZ is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met niet-complexe psychologische problemen of stabiele chronische psychologische problematiek. Met deze lichte tot matige psychologische problemen kunt u voor gesprekken bijvoorbeeld naar een psycholoog of psychotherapeut.

De tarieven voor Basis-GGZ bestaan uit 5 prestaties: Kort, Middel, Intensief en Chronisch en
Onvolledig Traject. Aan de hand van de verwijsbrief van uw huisarts en het intakegesprek wordt bepaald in welke prestatie uw hulpvraag valt. De vijf prestaties hebben een vaste maximale prijs. Deze prijs is wettelijk vastgesteld door de NZA. Zie hierboven bij vraag 9) de link naar de juiste
tarieven.

Wilt u een andere vraag stellen over de vergoedingen?
Heeft u een andere vraag dan kunt u mailen naar klachtenfacturatie@arkin.nl. Wilt u dan uw volledige gegevens vermelden o.a. uw naam en geboortedatum.