VWS en NZA op bezoek bij Arkin

Zo’n jaar geleden verzocht Dick Veluwenkamp – voorzitter van de Raad van Bestuur bij Arkin – het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een interview met Zorgvisie om op werkbezoek te komen bij Arkin. Waarom? Om samen met behandelaren van Arkin in gesprek te gaan over de regeldruk die zij dagelijks tijdens hun werk ervaren.

Naar aanleiding van die oproep vond gisteren dit werkbezoek plaats. Er is afgesproken om gezamenlijk met de VWS, NZa, verzekeraars andere aanbieders te verkennen hoe we de bekostiging beter kunnen laten aansluiten op de praktijk. “Het was een hele waardevolle middag”, verkondigde Dick. “Er is een zaadje geplant waar hopelijk veel moois uit gaat groeien.”