Vliegende start voor Klaar voor de Start

Begin deze maand is de eerste cliënt aangemeld voor de nieuwe wachtlijstinterventie van Arkin: Klaar voor de Start.  

Aanleiding
De wachtlijsten van de ggz in Nederland zijn een steeds groter probleem. Arkin wil graag zo snel mogelijk haar cliënten helpen en daarom de wachttijd goed benutten. We willen voorkomen dat cliënten achteruitgaan tijdens de wachtperiode en bevorderen dat ze mentaal en fysiek sterk aan hun behandeling kunnen beginnen.

Programma Klaar voor de Start
Met een persoonlijke coach en met een leefstijlaanbod ondersteunen we de cliënt tijdens de wachtlijstperiode. De cliënt heeft een welkomsgesprek met een persoonlijke coach. De coach biedt een leefstijlinterventie aan. Er is nadrukkelijk geen sprake van behandeling: we werken samen aan mogelijk verbeteringen op het gebied van slapen, beweging, voeding, middelengebruik, zingeving en ontspanning en waar nodig kijken we breder. Gedurende de hele wachtperiode blijven de cliënt en de coach in contact. In het begin is er ook een groepsbijeenkomst zodat cliënten van en met elkaar kunnen leren.

Samenwerking 
Klaar voor de Start is een enthousiast samenwerkingsinitiatief tussen

CAA, Roads, Preventie, Jellinek Preventie en Pit & CO. Het leefstijlgerichte aanbod is bestaand aanbod van Roads en Preventie en uiteraard wordt ook gekeken naar online modules, zelfhulp en aanbod uit het sociale domein in de stad. Weliswaar gaat het hier om extra inzet, maar we hopen hiermee ook te bereiken dat sommige cliënten misschien geen behandeling meer nodig hebben of dat er sprake is van een verkorting van de behandelduur omdat behandel belemmerende factoren al zijn weggenomen.

Meten   
Bij de start en aan het einde van het programma ontvangt de cliënt een vragenlijst. We meten daarmee of het programma positief effect heeft om in een betere mentale en fysieke conditie aan de behandeling te beginnen. Voor nu gaat het om een vooronderzoek met een kleine groep van 32 cliënten afkomstig van de wachtlijsten van PuntP en Sinai. Daarna gaan we evalueren. We hopen en verwachten dat hieruit voor Arkin een vast aanbod voor tijdens de wachttijd kan ontstaan.

Vragen? Die kun je stellen via klaarvoordestart@arkin.nl.