Intervisie POH-GGZ

Voor alle POH GGz collega’s in de stad

Arkin organiseert intervisie voor de POH-GGZ. Externe praktijkondersteuners GGZ, werkzaam in Amsterdam, zijn ook welkom om deel te nemen aan de intervisie.

Het doel van de intervisie POH-GGZ is om de deskundigheid te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.
De cyclus bestaat jaarlijks uit negen bijeenkomsten per groep, eenmaal per 6 weken via MS teams. De groepen bestaan uit 6-8 POH GGZ.

De kosten voor 2022 is vastgesteld op:
• Intervisie pakket (9 intervisie bijeenkomsten) voor €125,- per jaar
• Compleet pakket Intervisie en onderwijsbijeenkomsten is af te nemen voor €475,- per jaar

De intervisie en bijscholing zijn geaccrediteerd waarmee je accreditatie punten kunt behalen.

Voor meer informatie of aanmelding kun je een mail sturen naar poh.coordinatie@arkin.nl

Casuïstiek of behoefte aan overleg en advies? Bel Centrale aanmelding 020 590 5555