Thrive Amsterdam is nu online

Vandaag 10 oktober is het World Mental Health Day. Een dag om extra stil te staan bij mentale gezondheid. Om mensen in Amsterdam goed te kunnen voorzien in extra hulp op dit gebied is Thrive Amsterdam opgezet.

Thrive Amsterdam is de nieuwe sociale beweging die vandaag gelanceerd is. Het moedigt Amsterdammers, organisaties en initiatieven aan om de mentale gezondheid te bevorderen en gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Op deze manier komen kennis en ervaring bij elkaar om elkaar te kunnen helpen.

Aanjagers
Het project is onder andere aangejaagd door wethouder Simone Kukenheim. Zij promoot graag het beeld dat er goed geïnvesteerd moet worden in mentale weerbaarheid en er meer aan preventie gedaan moet worden in de stad. Het is belangrijk dat de tegenslagen in iemands leven goed aangepakt kunnen worden en dat signalen opgemerkt kunnen worden zodat je iemand kan helpen om erger te kunnen voorkomen. Naast Kukenheim zijn onder andere ggz-organisaties, cliëntenbelang, ELAA, SIGRA, UMC Amsterdam en allerlei ervaringsdeskundigen en onderzoeksinstellingen aanjagers van Thrive Amsterdam.

Agenda
Thrive Amsterdam richt zich op steeds meer partijen om deze te betrekken, kennis te delen, te leren van ervaringen, onderwerpen te agenderen en anderen aan te moedigen mee te doen. Op woensdag 16 oktober is er een bijeenkomst met jongeren en jongerenwerkers over mentale gezondheid en in november met Amsterdammers met diverse internationale achtergronden. Thrive Amsterdam nodigt ook graag werkgevers uit mee te denken. Meer informatie is terug te vinden op de website van Thrive Amsterdam.