Succesvolle audit VIPP-subsidie

Arkin heeft de doelstellingen van de VIPP ggz-subsidie behaald! Dat betekent dat meer dan 16% van onze cliënten een of meerdere keren per maand inlogt op het cliëntportaal van Arkin of een PGO. Ook bezoekt meer dan 34% van onze cliënten het Virtuele Arkin Huis door in 90 dagen minimaal drie keer in te loggen of door een of meerdere beeldbelconsulten te voeren.

VIPP ggz

Het ministerie van VWS heeft in 2020 de VIPP ggz-subsidieregeling in het leven geroepen om ggz-instellingen te stimuleren informatiegegevens met de cliënt uit te wisselen, meer gebruik te maken van e-health en zich aan te sluiten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor een veilige verstrekking van (informatie over) medicatie.

Via het programma Digitale Zorg is dit de afgelopen maanden binnen Arkin gerealiseerd door cliënten inzage te geven in onderdelen van het zorgdossier via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), het cliëntportaal en door de aansluiting bij het LSP. Hiermee kunnen behandelaren in het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) actuele medicatieverstrekkingsgegevens inzien van een cliënt. Het komende jaar worden de drie onderdelen verder geoptimaliseerd.  

Het programma Digitale Zorg 

Arkin wil de toegankelijkheid, doelmatigheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de ggz vergroten door de inzet van digitale zorg en informatieverstrekking. Het programma Digitale Zorg brengt dit in de praktijk. Voor een vernieuwde manier van werken met e-health start Arkin bij de cliëntreis en het zorginhoudelijke proces. ‘Wat wil je voor welke cliënt verbeteren, met behulp van welke techniek?’ De zorg aan de cliënt is hier het uitgangspunt voor.

Meer informatie over het Virtuele Arkin Huis staat op onze website.