Subsidie voor virtuele geestelijke gezondheidszorg

Arkin heeft van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een subsidie gekregen om het Virtuele Arkin Huis uit te breiden. Inmiddels maakt 30% van de cliënten van Arkin gebruik van het Virtuele Arkin Huis en het aantal bezoekers is nog groeiende. Met de SET-subsidie wordt ingezet op het vergroten van het aantal bezoekers, specifiek cliënten met een chronische ziekte.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis ondersteunde Arkin bij het aanvragen van de subsidie. Arkin en Zilveren Kruis geloven beiden in de kracht van digitale zorg en zetten vol in op het ontwikkelen ervan.

Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis: “Digitale zorg is voor ons geen doel maar een middel. Een middel om onze verzekerden zorg die ze nodig hebben waar mogelijk dichtbij, in hun eigen vertrouwde omgeving, te laten ontvangen. Arts en cliënt bepalen samen of digitale zorg past of een combinatie van digitaal en fysiek.”

Via het Virtuele Arkin Huis worden cliënten met een chronische psychische aandoening geholpen hun kwaliteit van leven te verbeteren en opnames te voorkomen. Overal worden digitale elementen toegevoegd. Van binnenkomst tot de voorbereiding op behandeling en van de behandeling zelf tot nazorg. Denk aan inzage in het dossier voor meer regie over eigen behandeling, de toepassing van terugvalpreventiemodules, zelfhulpmodules of de inzet van Virtual Reality. Cliënten kunnen gemonitord worden in de thuissituatie en laagdrempelig contact met hun behandelaar hebben via beeldbellen. Ook biedt het Virtuele Arkin Huis ondersteuning aan ketenpartners, die via teleconsulatie advies kunnen vragen aan specialisten. Naasten kunnen er informatie en advies over begeleiding vinden.

Beide partijen vinden dat elke cliënt recht heeft op digitale zorg. Dick Veluwenkamp, voorzitter raad van bestuur Arkin: “Digitale of hybride zorg past bij de tijd waarin we leven en cliënten vragen dat ook van ons. Met een digitaal aanbod vangen we twee vliegen in één klap: we kunnen onze zorg nog beter laten aansluiten op de behoefte van de cliënt, en tegelijkertijd stelt het ons in staat om de wachtlijsten te beheersen omdat we onze zorg slimmer organiseren. Door het aanbod in het Virtuele Arkin Huis hebben cliënten niet alleen sneller toegang tot zorg, maar kunnen ze ook meer eigen regie nemen en laagdrempelig in contact zijn met hun behandelaar. Dit verlaagt de kans op verslechtering van de situatie van de cliënt. Sterker nog, juist met de flexibele en toegankelijke ondersteuning van het Virtuele Arkin Huis ervaren cliënten een hogere kwaliteit van leven.”

Met de subsidie kan Arkin een flinke stap maken in de verdere implementatie. Ondertussen wordt een oplossing gezocht voor de uiteindelijke duurzame bekostiging ervan.