Publieksverslag 2018

Wij hebben het genoegen u hierbij een speciale uitgave van ons magazine ‘Arkin Sterk en de Stad’ aan te bieden. Deze special staat in het teken van het jaar 2018 en laat zien hoe Arkin waardegedreven zorg en werkplezier vorm geeft in de praktijk en wat wij in 2018 bereikt hebben.

Open het magazine

Feiten en Cijfers

Via de pagina Feiten en Cijfers vindt u het financiële jaarverslag, een verslag over de toepassing van de governancecode zorg 2018 en het door de Raad van Toezicht in 2018 uitgevoerde toezicht.

Vriendelijke groet,

Namens de Raad van Bestuur Arkin,

J.V. Muller