Training Signaleringswijzer psychosociale problematiek 18+

Voor wie?

Deze basistraining is bedoeld voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers die werken met mensen die risico lopen op het ontwikkelen van psychosociale problemen zoals somberheid, angst of eenzaamheid.

Doel van de training

  • Kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van (vroeg)signalering van psychosociale problematiek, bespreekbaar maken en toeleiding
  • Kennis van het signaleringsproces en oefenen in het toepassen van signaleringsstappen

Inhoud

  • Belang van (vroeg)signalering van psychosociale problemen
  • Toepassing van de signaleringswijzer (de stappen)
  • Risicofactoren
  • Signaleren, waarnemen en bespreken
  • Motiveren en gespreksvoering
  • Toeleiding en doorverwijzing

Duur & groepsgrootte

De training duurt 1 dagdeel en is bestemd voor min. 8  en max. 15 deelnemers.

Kosten

Voor beroepskrachten kost de training € 100  per deelnemer (exc. BTW). Voor vrijwilligers is de training gratis.

Uitvoerder

Preventiemedewerkers Arkin preventie volwassenen.

Accreditatie

Ja, deze cursus is geaccrediteerd.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Mirjam Algera
T:  020-5901330 (Secretariaat Preventie)
E: preventie@arkin.nl