Cursus MHFA standaard (Mental Health First Aid)

Voor wie?

Voor inwoners, vrijwilligers en (semi)professionals woonachtig of werkzaam in Amsterdam.

Doel van de training

  • Kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van: • Depressie • Angst • Psychose • Middelenmisbruik bij volwassenen
  • Bespreekbaar maken en toeleiding
  • Wat te doen bij crisissituaties

Inhoud

  • Kennis over de meest voorkomende psychische aandoeningen. • Depressie • Angst • Psychose • Middelenmisbruik bij volwassenen
  • En wat te doen bij crisissituaties: • Suïcide en suïcidale gedachten • Zelfbeschadiging • Paniekaanval • Traumatische gebeurtenissen • Ernstig psychotische toestand • Ernstige gevolgen van alcohol of drugsmisbruik • Agressief gedrag
  • Ter ondersteuning aan de klassikale cursus is er een e-learning ontwikkeld. Via deze e-learning kan de deelnemer de geleerde kennis en vaardigheden oefenen. Ook zijn huiswerkopdrachten en praktijkopdrachten in de e-learning opgenomen.

Duur & groepsgrootte

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur, verspreid over 4 weken en is bestemd voor min. 8 en max. 15 deelnemers.

Kosten

De cursus kost € 300,- per persoon (exc. BTW) inclusief cursusmateriaal.

Uitvoerder

Gecertificeerde trainers MHFA van Arkin preventie volwassenen.

Accreditatie

Ja, deze cursus is geaccrediteerd.

Officieel MHFA-certificaat

Om het certificaat MHFA te behalen en als ‘first responder MHFA’ te worden geregistreerd is het nodig dat je alle bijeenkomsten van de cursus hebt bijgewoond, dat je de toets in de e-learning met goed gevolg hebt afgelegd en dat je de evaluatie in de e-learning hebt ingevuld. Daarna staat er een certificaat voor je klaar dat 3 jaar geldig is.
Kijk ook op: www.mhfa.nl

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
T:  020-5901330
E: preventie@arkin.nl

Kies gewenste datum en locatie:

De cursusdata zijn nog niet bekend, heb je interesse stuur dan een email aan preventie@arkin.nl