Ontmoetingsavonden voor naasten

Wie?

De ontmoetingsavonden zijn voor familie en naasten van mensen met iemand in hun directe omgeving die psychische- en/ of verslavingsproblemen heeft.

Cursusinhoud

Ben je familie of een bekende van iemand met psychische- of verslavingsproblemen? Dit valt niet altijd mee. Je bent van harte welkom op deze avonden om ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast voorzien wij je van informatie, tips en handvatten.

Elke ontmoetingsavond heeft een specifiek thema. De thema’s hebben betrekking op hoe je naast de zorg voor je naaste, ook goed voor jezelf kunt (blijven) zorgen. Kijk voor meer informatie en wanneer welk thema aan bod komt in de flyer.

Praktische informatie

Tijd: van 18:00 – 20.30 uur
Wanneer: De bijeenkomsten vinden 9 keer per jaar plaats.
Groep: max. 12 deelnemers. Deelname geschiedt op basis van volgorde van aanmelding.
Kosten: Gratis
Contactpersoon:
Şebnem Çim, T 020-590 13 30

Je bent van harte welkom nadat je een bevestiging van je aanmelding hebt ontvangen.

Deze avonden worden georganiseerd door Arkin Preventie
Volwassenen, de Naastbetrokkenenraad & Geestelijke Verzorging

Kies gewenste datum en locatie:

De cursusdata zijn nog niet bekend, heb je interesse stuur dan een email aan preventie@arkin.nl

Bekijk andere cursussen