Presentatie Inforsa bij symposium t.g.v. eerste Leerboek ECT

Ter gelegenheid van het verschijnen van het eerste Leerboek Elektroconvulsietherapie vond op 11 oktober 2019 een symposium plaats in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Op dit symposium gaven de auteurs een overzicht van de recentste wetenschappelijke ontwikkelingen voor de dagelijkse ECT-praktijk. Het symposium had 130 bezoekers, waaronder psychiaters, verpleegkundigen, anesthesiologen, psychologen en ervaringsdeskundigen.

Twee van de drie auteurs van het hoofdstuk over anesthesie bij ECT zijn leden van het anesthesieteam van het ECT-centrum van Inforsa: Arinda Brinkman en Mark Kolenbrander.

ECT effectief bij therapieresistente schizofrenie
Valentijn Holländer, psychiater bij Inforsa (afdelingen Langdurige Intensieve Zorg en ECT-centrum) en overigens geen mede-auteur van het leerboek, sprak op het symposium over de plaats van ECT in de behandeling van (therapieresistente) schizofrenie. Hij gaf onder meer casuspresentaties over het effect van de toevoeging van ECT aan clozapine op insluitingsduur.

ECT wordt toegepast bij ernstige depressie, maar is ook effectief bij patiënten met therapieresistente schizofrenie – patiënten die vaak al langdurig zijn opgenomen in het forensische psychiatrische circuit of andere vormen van hoogbeveiligde zorg (KIB en LIZ). De effectiviteit bij schizofrenie wordt ook beschreven in het leerboek.
“ECT kan de psychotische symptomen verminderen, waardoor de kwaliteit van leven van patiënten sterk en snel verbetert,” aldus Valentijn Holländer. “Ons ECT-centrum hoopt dat het leerboek dit inzicht verder verspreidt onder behandelaren, maar ook patiënten en hun naasten.”