Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het concern Arkin. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden.

 

 • Mevrouw drs. J.C.M. Sap (voorzitter)
  Aandachtsgebied: strategie en politiek bestuurlijk
  Lid van de Financiële commissie en voorzitter van de Remuneratiecommissie
  De tweede en laatste zittingstermijn eindigt per 24-3-2022
 • De heer Ir. S-F. Chan (lid)
  Aandachtsgebied: innovatie van de zorg
  Lid van de Financiële Commissie
  De eerste zittingstermijn eindigt op 11-5-2024
 • Mevrouw D.C. Cheng RA (lid)
  Aandachtsgebied: financiën en ICT
  Lid van de Financiële commissie
  De eerste zittingstermijn eindigt per 1-9-2024
 • De heer drs. N. de Louw (lid, benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad)
  Aandachtsgebied: zorg en cliëntperspectief
  Lid van de Commissie kwaliteit
  De eerste zittingstermijn eindigt per 31-12-2021
 • De heer drs. J. van Ments (lid)
  Aandachtsgebied: HR
  Lid van de Commissie kwaliteit en van de Remuneratiecommissie
  De tweede en laatste zittingstermijn eindigt per 1-10-2022
 • Mevrouw drs. A. van Schaik (lid)
  Aandachtsgebied: kwaliteit van zorg
  Lid van de Commissie kwaliteit
  De eerste zittingstermijn eindigt per 1-6-2024

 

Visie op toezicht en werkwijze