Wie we zijn

Onze expertise is breed, gevarieerd en actueel. Deze zetten we praktisch en persoonlijk in voor zo’n 38.000 cliënten, én hun naasten. We behandelen mensen met verslaving, depressies, trauma’s of ernstige (ook meervoudige) psychiatrische aandoeningen. We werken preventief en zijn zichtbaar in de wijk. Onze specialismen werken nauw samen en we zetten stevig in op digitale zorg, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Hiermee bieden wij efficiënt, doeltreffend en betaalbaar continue zorg en integrale behandelingen voor elke vraag in de ggz. We bundelen onze krachten met anderen, zoals ketenpartners, gemeente, politie en woningbouwverenigingen. Samen werken we aan een betere toekomst van onze cliënten, hun naasten en de stad.

Lees hier alles over Arkin.