Graham over waarde E-health

Sinds april werkt ArkinBasisggz met een digitale pre-intake en psycho-educatie. Hierdoor kunnen cliënten zich alvast thuis voorbereiden op het intakegesprek en krijgen ze na de start van de behandeling toegang tot specifieke informatie over hun stoornis. Psycholoog Graham Boyle, vertelt er meer over.

Wie ben je en wat doe je bij Arkin? 

“Ik ben Graham Boyle en werk als psycholoog bij Arkin Basisggz sinds het ontstaan van het specialisme zo’n acht jaar geleden. Ik heb op verschillende locaties in de stad gewerkt en ben nu vooral in Amsterdam West werkzaam. Naast het behandelen van cliënten ben ik onder meer betrokken bij diverse projecten op het gebied van e-health, waaronder de pre-intake en psycho-educatie.”
 

Interessant! Hoe ben je hierbij betrokken geraakt?

“Toen we binnen Arkin Basisggz begonnen met het verkennen van e-healthtoepassingen, heb ik meegedacht met het kiezen van de leverancier en was ik betrokken bij de implementatie van Karify binnen Arkin, de digitale omgeving voor onze cliënten. Omdat ik vertrouwd was met dit product en de meerwaarde zie van e-healthtoepassingen, ben ik gevraagd om deel te nemen aan verschillende pilots binnen het programma Digitale Zorg. Zo heb ik bij de toepassingen pre-intake en psycho-educatie vooral gekeken in hoeverre het aansluit bij onze doelgroep en werkwijze.”    

Wat moet ik me voorstellen bij de pre-intake?

“De pre-intake is een van de diensten, in Karify. Het is in feite een online vragenlijst die een cliënt tussen de interne aanmelding en het intakegesprek aangeboden krijgt. De cliënt kan zo rustig nadenken over bijvoorbeeld wat de klachten precies zijn, hoe daar nu mee wordt omgegaan en of er relevante omgevingsfactoren zijn. Maar er staan bijvoorbeeld ook vragen in over middelengebruik.

Wat is de toegevoegde waarde voor de cliënt?

“Het voordeel voor de cliënt is dat die zich beter kan voorbereiden op het intakegesprek. Door de vragenlijst wordt duidelijk welke vragen tijdens de daadwerkelijke intake zoal worden gesteld. Zo wek je de juiste verwachtingen en neem je vaak ook wat spanning weg. En omdat je de cliënt bijvoorbeeld wat meer inzicht geeft in hoe deze een klacht kan omschrijven, krijg je een wat soepeler gesprek.

En voor de behandelaar?

“Vanuit de behandelaar gezien is het fijn dat je vooraf meer informatie krijgt dan alleen de verwijzing van de huisarts. Zo kun je beter voorbereid het gesprek ingaan en gerichter doorvragen. De tijd die je bespaart door het niet hoeven stellen van bepaalde vragen zorgt ervoor dat je je aandacht op andere onderdelen kunt richten.

Dat klinkt nuttig. Wat is de status van het project pre-intake?

“De pilot is afgerond en vanaf april 2022 is de pre-intake de standaard werkwijze is bij Basisggz. Dat betekent dat al onze cliënten die ingepland staan voor de intake een account in Karify krijgen en daarmee een digitaal aanbod, waaronder de pre-intake, tot hun beschikking.

En hoe zit het met psycho-educatie?

“Dat is ook een toepassing binnen Karify. Na de start van de behandeling kunnen onze cliënten toegang krijgen tot allerlei kennis over hun stoornis. Vooral in de vorm van geanimeerde video’s, ondersteund door begeleidende tekst. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn bijvoorbeeld de symptomen van een stoornis, de bijbehorende klachten, hoe vaak het voorkomt, het beloop en de oorzaken. Ook dit geeft vaak weer wat geruststelling: het komt vaker voor en kan goed behandeld worden.”

Wat is hiervan de toegevoegde waarde voor de cliënt?

“Educatie is belangrijk binnen onze doelgroep, en hoe eerder je het kunt aanbieden, hoe krachtiger het effect. Onze doelgroep bestaat uit volwassenen die lichte tot matige klachten hebben en niet voldoende door de huisarts kunnen worden ondersteund. Denk hierbij depressie, angst, trauma of een verslaving.

Wat is het voordeel van psycho-educatie voor de behandelaar?

“Als behandelaar moet je vaak algemene kennis over een ziekte delen en dat wordt vaak niet in een keer begrepen, waardoor je het moet herhalen. Het is fijn als deze informatie continu beschikbaar is voor een cliënt, zodat die het op een rustig of helder moment kan bekijken of lezen. Net als bij de intake scheelt dit ook kostbare tijd in de behandelkamer. Bovendien kunnen de filmpjes ook aan naasten worden getoond, zodat zij beter begrijpen wat de ernst en uitdaging van de klachten zijn.

Is dit al beschikbaar voor alle cliënten?

“Ook deze toepassing is per april 2022 beschikbaar voor onze cliënten. Maar anders dan bij de pre-intake is de behandelaar hierbij aan zet. Deze moet namelijk de relevante module klaarzetten na de start van de behandeling.”

Hoe zie jij de toekomst voor je?

“Deze e-healthtoepassingen zijn een mooie start, maar we zijn er nog niet. Meer digitale ondersteuning in de zorg is onvermijdelijk en er zijn bovendien meer dan genoeg onderzoeken die aantonen dat deze manier van zorg verlenen effectief is. Wat ik er persoonlijk mooi aan vind, is dat je met e-health gebruikmaakt van de eigen kracht van mensen. Misschien hebben ze mij als behandelaar straks zelfs niet meer nodig voor bijvoorbeeld een goede intake, het in kaart brengen van de probleemsamenhang of om uit te leggen wat er aan de hand is. Natuurlijk is het spannend om op sommige vlakken misbaar te zijn, maar ik heb er alle vertrouwen in dat mensen zelf heel ver kunnen komen door gebruik van e-healthtoepassingen. Dat zijn interessante ontwikkelingen waar onze cliënten én wijzelf veel profijt van kunnen hebben.”